19 nov 2021 14:54

Regering beschermt consument beter tegen oneerlijke praktijken op de energiemarkt - Automatisch verhogen voorschotfactuur niet langer mogelijk

De regering keurde op ministerraad het voorontwerp van de wet diverse bepalingen energie goed. Vervolgens zullen de Raad van State en de Kamer zich buigen over de tekst. Het regende de voorbije weken klachten over automatische verhogingen voorschotfacturen, zelf bij vaste contracten. Dit maken vicepremier Pierre-Yves Dermagne, minister van Energie Tinne Van der Straeten en staatsecretaris van consumentenbescherming Eva De Bleeker wettelijk onmogelijk. 

De regering neemt belangrijke initiatieven om gezinnen te beschermen tegen de volatiliteit van de energieprijzen. Al deze maatregelen leiden tot een betere bescherming van de consument, die meer dan ooit nodig is op een moment dat de hoge prijzen de budgetten van gezinnen onder zware druk zetten.
Pierre-Yves Dermagne
Vicepremier en minister van Economie
Oneerlijke praktijken worden aangepakt en de consument wordt wettelijke beter beschermd. Zo zal de voorschotfactuur niet langer eenzijdig kunnen worden verhoogd door de energieleverancier en wordt het goedkoper om van variabele contracten te veranderen naar vaste contracten. Leveranciers zijn voortaan wettelijk verplicht om zich hier aan te houden. Op die manier bannen we wanpraktijken die voor stortvloed aan klachten zorgt. Wie niet langer recht heeft sociaal tarief, krijgt voortaan ook automatisch het goedkoopste tarief.
Tinne Van der Straeten
Minister van Energie
De energiemarkt bevindt zich in zwaar weer. We scherpen de regels aan om ervoor te zorgen dat ook in deze storm de consumenten goed beschermd zijn. Zo zorgen we ervoor dat energieleveranciers niet zomaar de afspraken kunnen veranderen. Leveranciers zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en klanten die niet langer aanspraak maken op het sociaal tarief standaard het goedkoopste product moeten toekennen.
Eva De Bleeker
Staatssecretaris voor Consumentenbescherming

Berekening voorschotfactuuraangepast

De klant heeft steeds het recht om wijziging  aan de voorshotfactuur te weigeren. De voorwaarden voor de berekening van voorschotten moeten uitdrukkelijk door leverancier en consument worden goedgekeurd. Daarnaast wordt de berekeningsmethodes transparant uitgelegd en wijzigingen op basis van verondersteld gebruik kunnen niet langer. De klant heeft er alle belang bij dat het voorschot zo dicht mogelijk aanleunt bij de afrekening, maar we bestrijden ook wanpraktijken en misbruiken.

Overstappen van variabel naar vast contract goedkoper

Bij stopzetting van een variabel contract kan de leverancier niet zomaar de vergoedingen voor een heel jaar doorrekenen. Wanneer de consument met een variabel elektriciteits- of gascontract zijn recht uitoefent om na 6 maanden het contract op te zeggen, zal niet langer de volledige vaste vergoeding kunnen worden gefactureerd, maar enkel pro rata op basis van het aantal leveringsdagen. Zo zal de consument die wil overstappen, bijvoorbeeld van zodra de energieprijzen wat zakken, dat kunnen doen zonder de volledige vaste vergoeding op te hoesten. Dit geldt vanaf juli 2022 en voor alle stopzettingen van een contract dat al 6 maand liep.

Goedkoopste product na sociaal tarief

Wie niet langer aanspraak kan maken op het sociaal tarief zal ook beter worden beschermd. Als iemand ophoudt met in aanmerking te komen van het sociaal tarief dan moet de leverancier de persoon het goedkoopst product toekennen in zijn portefeuille en hem/haar daarbij een overzicht geven van actieve producten en verwijzen naar de prijsvergelijker-website van de regionale regulator. De leverancier zal bovendien standaard het goedkoopste product in het gamma moeten toepassen uit de periode dat de klant van het sociaal tarief. Zo vermijden we dat deze gezinnen te dure commerciële contracten krijgen voorgeschoteld, wanneer ze niet langer onder het sociaal tarief vallen.

Permanente monitoring koopkracht en competitiviteit

De ministerraad besliste vandaag ook om de koopkracht en concurrentie nauwer op te volgen. Met een permanente monitoring en jaarlijkse studie, die de prijzen vergelijkt met ons omringende landen, gevolgd door een advies aan de regering om concurrentie- en koopkracht te vrijwaren. “Zo versterken we de competitiviteit van onze bedrijven en beschermen we de koopkracht van onze gezinnen,” besluit Minister Van der Straeten.