17 mei 2013 14:06

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers vergemakkelijkt overdracht kinderbijslag

Om de overdracht van de kinderbijslag zo vlot mogelijk te laten verlopen, stelt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) voor om nog vóór de overgangsperiode het aantal uitbetalingsinstellingen te verminderen.

Op 17 mei 2013 bespreekt de Ministerraad het ontwerp van programmawet goed dat onder meer bepaalt dat de kinderbijslagdossiers van de federale instellingen die zelf nog de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel, ten laatste op 31 december 2014 overgenomen worden door de RKW.

Het gaat in het totaal om 37.000 dossiers voor 64.000 kinderen, onder meer van Defensie. Uitzondering vormt het personeel van de federale politie. Hun kinderbijslag zal uitbetaald worden door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO), die vandaag al de kinderbijslag uitbetaalt voor het politiepersoneel van de lokale besturen.

Het wetsontwerp voorziet ook dat de gemeenschappen, de gewesten en hun instellingen die zelf nog de kinderbijslag uitbetalen (9 in het totaal), kunnen kiezen hun kinderbijslagdossiers toe te vertrouwen aan de RKW vóór 31 december 2013.

Vandaag betaalt de RKW, naast de gewaarborgde gezinsbijslag en het werknemersregime, al de kinderbijslag uit voor 160 overheidsinstellingen, goed voor 260.000 dossiers en 410 miljoen euro. De bijkomende centralisering draagt bij tot een uniform beheer van de kinderbijslagdossiers.

Voor de RKW zijn en blijven de gezinnen dé prioriteit. "De gezinnen mogen van de overdracht niets merken en moeten hun kinderbijslag stipt en correct blijven ontvangen”, aldus administrateur-generaal Tania Dekens.

 

Contact: Barbara Raemdonck (barbara.raemdonck@rkw.be - 0473-97 63 41)

 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de minister van Sociale Zaken. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,5 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 260.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.