14 mei 2012 19:00

RKW lanceert FamiPedia, hét kennisportaal van de kinderbijslag voor werknemers

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) lanceert de nieuwe website FamiPedia: www.famipedia.be. Dit platform, waarin een 70-tal interne experts hun knowhow bundelden, vormt hét kennisportaal van de kinderbijslagsector voor werknemers.
FamiPedia biedt een centrale toegang tot een helder, coherent en actueel overzicht van de kinderbijslagregeling voor werknemers via twee inhoudelijk met elkaar verbonden luiken.

Het luik 'Reglementering' bevat alle bepalingen die van toepassing zijn op het terrein van kinderbijslag. Op het nationaal vlak, zijn naast de eigenlijke reglementering (wetten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven) ook de praktische richtlijnen, zoals de dienstbrieven en de informatienota's, opgenomen. Op het internationaal vlak, biedt het luik plaats aan de Europese regelgeving, de internationale overeenkomsten en de internationale richtlijnen.

In het tweede luik, 'Thema’s’, kunnen de bezoekers op een gebruiksvriendelijke manier de praktische toepassing van de geldende bepalingen raadplegen via een reeks thema’s die gericht zijn op het leven van het kind, op de gezinsdiversiteit en op de specifieke eigenschappen van de dossiers: kraamgeld, adoptiepremie, student, eenoudergezinnen, administratieve en gerechtelijke beroepen, …

De inhoud van FamiPedia zal systematisch geactualiseerd en aangevuld worden.

Vanuit een dubbele zorg om transparantie en een evenwichtige informatieverstrekking richt Famipedia zich niet alleen tot de professionals uit de kinderbijslagsector, maar ook tot de politieke, gerechtelijke en wetenschappelijke wereld en tot de gezinnen zelf en hun sociale bemiddelaars.

De doelgroepen vinden er informatie op maat. FamiPedia biedt, in een simpele muisklik, diverse leesniveaus via een keuze aan tabbladen (theorie, praktijk, adviezen, referenties), via interne en externe links en via ‘uitklapbare’ extra informatie. Zo kan de gebruiker op basis van zijn profiel en/of zijn behoeften kiezen voor een heldere samenvatting van een bepaald aspect van de kinderbijslagregeling of voor een meer complexe en diepgaande informatie.

Meer informatie: famipedia@rkw.be of Annik Garigliany, coördinatrice: 02-237 23 58.

 

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) is een openbare instelling van sociale zekerheid die onder het toezicht staat van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij beheert de kinderbijslagregeling voor werknemers - goed voor jaarlijks bijna 4,4 miljard euro kinderbijslag aan meer dan 1,1 miljoen gezinnen - en controleert de werking van de 16 private kinderbijslaginstellingen. Hij betaalt zelf de kinderbijslag aan meer dan 250.000 gezinnen, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen.

Bezoek www.rkw.be voor meer informatie.