18 mrt 2005 11:30

RKW-studie over kinderbijslag in 2004

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een statistiek gemaakt van bepaalde categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers - Tellingen 2004.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een statistiek gemaakt van bepaalde categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag in het stelsel voor werknemers - Tellingen 2004.

Deze statistiek geeft een beeld van welke persoon in het gezin het recht opent op kinderbijslag in december 2003 in het stelsel voor werknemers. Niet alleen de ouders kunnen dit maar ook andere verwanten (bijvoorbeeld stiefouders, grootouders) en personen die geplaatste kinderen opvangen. De voorrangsorde tussen verschillende mogelijke rechthebbenden in een gezin is vastgelegd in de wet: eerst de vader, dan de moeder, de stiefvader, de stiefmoeder en tenslotte de oudste van de andere personen die rechthebbende kunnen zijn. Op een totaal van 1.032.715 rechthebbenden in het stelsel voor werknemers zijn er 26.937 rechthebbenden die niet de ouder zijn van het kind (2,61 %). Dit aantal vertoont een dalende trend door de groeiende arbeidsmarktparticipatie van de vrouw. De statistiek toont ook aan dat 175.856 rechthebbenden gescheiden zijn. Zij vertegenwoordigen 17 % van het totale aantal rechthebbenden in 2003 (in 1991 nog maar 10 %). Daarnaast zijn er in deze statistiek ook gegevens verzameld over een aantal specifieke categorieën van rechthebbenden. Het gaat onder andere om gegevens over de vrouwelijke rechthebbenden met een zelfstandige echtgenoot. Er zijn eveneens gegevens over rechthebbenden die een indirecte band met arbeidsprestaties hebben, zoals gerechtigden op een overlevingspensioen, werknemers in loopbaanonderbreking en gedetineerden. Tenslotte zijn er gegevens in opgenomen over rechthebbenden die geen enkele band met werknemersprestaties hebben, met name gehandicapte rechthebbenden (voor henzelf of voor hun kinderen) en rechthebbende studenten en leerlingen. De volledige studie kunt u vinden op http://www.rkw-onafts.fgov.be/rkw%2Donafts/publicatiesStat.htm. Voor meer details kunt u steeds terecht bij de dienst Research, research@rkw-onafts.fgov.be Voor algemene informatie over kinderbijslag kunt u steeds terecht op www.rkw.be of op het groene nummer 0800 94 434. De Rijksdienst is op werkdagen doorlopend van 8 tot 17 uur bereikbaar. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be