18 mrt 2005 11:00

RKW-studie over kinderbijslag voor werknemers van buitenlandse oorsprong in 2004

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over
de werknemers van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België verblijven - Telling 2004.

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers heeft een studie gemaakt over de werknemers van vreemde nationaliteit die met hun gezin in België verblijven - Telling 2004.

Deze studie analyseert de statistieken van de werknemers van buitenlandse nationaliteit die met hun gezin in België verbleven op 31 december 2003 en laat de ontwikkelingen zien van deze groep binnen de regeling. Het gaat om werknemers die recht op kinderbijslag verkrijgen volgens dezelfde regels als gelijk welke Belgische rechthebbende. Zij vormen dus geen afzonderlijke groep in de kinderbijslagregeling maar maken er gewoon deel van uit. In 2003 is het aantal betrokken rechthebbenden en rechtgevende kinderen gedaald in vergelijking met 2001. Van die buitenlandse rechthebbenden is 65,44 % staatsburger van een lidstaat van de EU. De studie geeft ook de cijfers over de vijf landen die het sterkst vertegenwoordigd zijn bij de buitenlandse rechthebbenden (Italië, Frankrijk, Marokko, Turkije en Spanje) met samen 73,28 % van het totale bestand in 2003, en analyseert de ontwikkelingen bij de verschillende groepen naargelang van de kinderbijslagschaal. Algemeen stelt men vast dat het aantal rechthebbenden en rechtgevende kinderen terugloopt, dat sinds 1985 de kinderen steeds ouder worden en dat het kindertal per gezin (1,92) van jaar tot jaar dichter gaat aanleunen bij het cijfer voor de hele regeling (1,79). De volledige studie kunt u vinden op http://www.rkw-onafts.fgov.be/rkw%2Donafts/publicatiesStat.htm. Voor meer details kunt u steeds terecht bij de dienst Research research@rkw-onafts.fgov.be. Voor algemene informatie over kinderbijslag kunt u steeds terecht op www.rkw.be of op het groene nummer 0800 94 434. De Rijksdienst is op werkdagen doorlopend van 8 tot 17 uur bereikbaar. Voor meer concrete informatie staat de RKW u graag persoonlijk te woord per brief, fax, in zijn onthaalkantoor of per e-mail: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) Trierstraat 9 (onthaal) of 70 (postadres) - 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Fax: 02-237 24 70 E-mail: info.bemiddeling@rkw-onafts.fgov.be