27 mei 2015 15:27

Russisch embargo: daling van de prijzen en van de export van bepaalde landbouwproducten

27 mei 2015 – Het Russisch embargo heeft een aanzienlijke impact gehad op de evolutie van de prijzen en de export van peren, appelen, varkensvlees en melk. Dat werd aangetoond door een studie gevraagd door Willy Borsus, minister van Landbouw, aan de FOD Economie om de gevolgen van de Russische boycot op de Belgische landbouw van nabij te volgen.

Op vraag van Willy Borsus, minister van Landbouw, heeft de FOD Economie een analyse uitgevoerd van de impact van het Russische embargo. In deze studie heeft de FOD Economie de focus geplaatst op landbouwproducten waarvoor Rusland een belangrijke exportbestemming was (peren, appelen, tomaten, varkensvlees en zuivelproducten).
De resultaten van de analyse (die zich richt op de periode tussen het laatste kwartaal van 2013 en het laatste kwartaal van 2014) tonen aan dat de prijzen en de export van peren, appelen, varkensvlees en melk in dalende lijn gaan. Wat melk betreft, is het Russische embargo niet de enige verklarende factor (er wordt ongetwijfeld ook gewezen op andere factoren zoals het einde van de quota, vraag en aanbod op de wereldmarkt…).

Evolutie van de prijzen

In het laatste kwartaal van 2014 kenden de peren een daling gaande van 23,7 % (Conférence) tot 41,7 % (Doyenné du Comice) in vergelijking met dezelfde periode in 2013.

In het vierde kwartaal van 2014 zakte de gemiddelde prijs voor Jonagoldappelen met 34,5 % in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2013.

Wat de tomaten betreft, waren de gemiddelde prijzen berekend in het vierde kwartaal van 2014 20,8 % hoger in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2013. Op jaarbasis is de gemiddelde prijs echter lichtjes gedaald met 1,9 % tussen 2013 en 2014.

De prijs van varkensvlees was in januari 2015 15% lager dan in januari 2014.

In het vierde kwartaal van 2014 was de gemiddelde prijs voor melk betaald aan de producenten 23,9% lager in vergelijking met de overeenstemmende periode in 2013. De prijs bedroeg gemiddeld 0,33 cent per liter. De prijsdaling voor melk zou onrechtstreeks een gevolg kunnen zijn van dit handelsembargo. De prijs aan de melkproducent wordt immers beïnvloed door het aanbod van en de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkt en in de loop van het laatste kwartaal van 2014 zijn de wereldprijzen voor boter, magere melkpoeder en volle melkpoeder sterk gedaald. Ter informatie, de werkelijke prijs voor melk bedroeg 30,02 euro /100 liter in februari 2015.De prijs bedroeg gemiddeld 0,33 cent per liter. De prijsdaling voor melk zou onrechtstreeks een gevolg kunnen zijn van dit handelsembargo. De prijs aan de melkproducent wordt immers beïnvloed door het aanbod van en de vraag naar zuivelproducten op de wereldmarkt en in de loop van het laatste kwartaal van 2014 zijn de wereldprijzen voor boter, magere melkpoeder en volle melkpoeder sterk gedaald. Ter informatie, de werkelijke prijs voor melk bedroeg 30,02 euro /100 liter in februari 2015.

Evolutie van de export

De impact op de Belgische export was ook aanzienlijk. Tussen het laatste kwartaal van 2013 en hetzelfde kwartaal in 2014 is de totale export van peren gedaald met 20,6 %, van appelen(1) met 19 %, en van varkensvlees met 19,8 %.

De totale export van tomaten gaat in stijgende lijn (+16,7 % tussen het laatste kwartaal van 2013 en hetzelfde kwartaal in 2014), net zoals de gemiddelde prijs (+20,8 % tussen het laatste kwartaal van 2013 en hetzelfde kwartaal in 2014).

Voor melk vertegenwoordigde de export van melkpoeder naar Rusland slechts een klein deel van de totale Belgische export van melkpoeder. De Russische boycot heeft dan ook een beperkte impact gehad op de Belgische export van melkpoeder. Zo is de export van melkpoeder met meer dan 26% toegenomen.

(1) Gegevens van de maand december niet beschikbaar op het moment van de redactie van deze tekst.