27 mei 2016 11:19

Studievoormiddag FAMIFED "De socio-economische rol van de kinderbijslag: een instrument in de strijd tegen armoede"

Donderdag 26 mei organiseerde FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, een studievoormiddag die de weg vrijmaakte voor debat en gevolg geeft aan de enquête die FAMIFED afnam bij de gezinnen waarvan ze het dossier beheert. Een honderdtal experten uit de sector en uit de academische wereld bogen zich over de rol van kinderbijslag als instrument in de strijd tegen armoede.

Na een korte inleiding door mevrouw Dekens, administrateur generaal van FAMIFED, zette professor Bea Cantillon, in enkele woorden, uiteen waarom de studievoormiddag georganiseerd wordt. Ze onderstreepte met name het belang van het debat tussen professionelen en experten uit de sector. Anne-Catherine Guio, Senior Researcher bij het Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), weidde uit over "La structure globale des revenus de la population", vervolgens sprak Wim Van Lancker van het Centrum Deleeck voor Sociaal Beleid over het belang van het kinderbijslagbeleid in het sociaal beleid en de strijd tegen armoede. De verrijkende studievoormiddag werd afgerond met een debat, begeleid door Guy Tegenbos, journalist voor De Standaard, met nog twee extra sleutelspelers, namelijk Christine Mahy van Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en Frederic Vanhauwaert van Netwerk tegen Armoede.

Tijdens de voormiddag presenteerde FAMIFED eveneens de resultaten van haar enquête over de manier waarop het gezin zijn kinderbijslag besteedt. De resultaten liggen in de lijn van het onderzoek en de conclusies van de aanwezige experten. De enquête toont aan dat bijna één gezin op vier moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. Spijtige vaststelling: de helft van hen bevestigt dat ze niet in staat zijn om het hoofd te bieden aan een onverwachte uitgave van 900 euro. Voor de kwetsbaarste gezinnen die de verhoogde kinderbijslag ontvangen, bedraagt dat aandeel 85%. Wat betreft de concrete besteding van de kinderbijslag, drie gezinnen op vier besteden de kinderbijslag aan fundamentele huishoudelijke kosten zoals huishuur, boodschappen of kleding. De volledige studie vindt u terug op de website van FAMIFED.

Tijdens het debat koppelden de sprekers terug naar de concepten universaliteit en specificiteit gelinkt aan parameters als leeftijd van de kinderen, gezinsinkomen en -samenstelling. Er is gedebatteerd over hoe die zaken in evenwicht kunnen worden gebracht zodat het in het voordeel is van de gezinnen.

Op basis van deze bijeenkomst wordt een rapport opgesteld. Dat rapport wordt voorgelegd aan het Beheerscomité van FAMIFED alsook aan de federale entiteiten. Zij kunnen vervolgens,  bij het maken van beslissingen betreffende de regionalisering van de kinderbijslag, rekening houden met de impact op de koopkracht van de bevolking en op de maatschappij in het algemeen.

Een tweede studievoormiddag staat reeds gepland voor dit najaar. Op het programma staat de "kinderbijslag voor kinderen met een handicap".

Contactpersonen

- Pascale Mégal (FR) 0474 85 32 92
- Joke Verbeek (NL) 0471 09 80 94