08 jan 2014 11:25

Succesvolle overname van 6.000 kinderbijslagdossiers door RKW

Op 8 januari 2014 heeft de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) met succes 6.000 bijkomende kinderbijslagdossiers uitbetaald. De komende maanden zal de RKW nog eens 50.000 dossiers overnemen van overheidsdiensten die vandaag nog zelf kinderbijslag aan hun personeel uitbetalen.

Met het oog op de uitvoering van de 6de Staatshervorming, zullen de dossiers van overheidsdiensten die vandaag nog zelf kinderbijslag  uitbetalen stapsgewijs geïntegreerd bij het kinderbijslagfonds van de RKW. Het centraliseren van alle betalingen komt een nog efficiëntere organisatie van de kinderbijslag ten goede. Doel is om de continuïteit van de uitbetaling van de kinderbijslag aan de gezinnen te garanderen tijdens de overdracht van de bevoegdheid aan de Gemeenschappen en Gewesten.

In de eerste groep zijn de kinderbijslagdossiers van de RSZ, KSZ, Hogeschool Gent, "Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles", "Service public de Wallonie", SEPAC Région wallonne et Communauté française, "Societé wallonne de Crédit social", "Université de Liège", AWIPH, AWEX en CRA-W overgenomen. In een tweede fase volgen de dossiers van de NMBS en 54 federale werkgevers (Financiën, Defensie…).

Na die overnames zal de RKW jaarlijks 1,5 miljard euro kinderbijslag uitbetalen en in totaal 326.000 dossiers beheren verdeeld over alle sectoren.

Samen met de 14 kinderbijslagfondsen en de RSZPPO, blijft RKW een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gezinnen garanderen.

Vanaf 1 juli 2014 werkt de RKW als federale instelling voor de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

 

Perscontacten:
Pascale Mégal (FR) – 02/237 20 30 – 0474/85 32 92 – pascale.megal@onafts.be
Joke Verbeek (NL) – 02/237 25 42 – 0472/85 67 67 –  joke.verbeek@rkw.be

Context
De herziening van de kinderbijslag is een van de basislijnen in de teksten van de 6de Staatshervorming die gestemd is in het Parlement aan het einde van 2013.