11 jul 2023 16:00

Syntheseverslag van het overlegplatform over de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal

Gedurende twee jaar, tijdens 9 vergaderingen, kwam op initiatief van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een overlegplatform samen waarin alle actoren van het dossier probeerden oplossingen te vinden om de geluidshinder die de activiteiten van Brussels Airport met zich meebrengen, te verminderen. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart heeft een verslag opgesteld waarin al deze besprekingen, de te verkennen pistes voor de toekomst en de standpunten van alle betrokkenen zijn opgenomen.

Dit verslag is nu beschikbaar op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.