09 jul 2015 13:44

Terugblik op een jaar anders dan alle andere: FAMIFED publiceert zijn jaarverslag 2014

Op 1 juli 2014 heeft de 6de Staatshervorming het landschap van de kinderbijslag op haar grondvesten doen daveren. Met plots een volledig nieuw takenpakket zag de vroegere RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag Voor Werknemers) zich genoodzaakt een nieuwe naam aan te nemen. FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag, publiceert vandaag haar eerste jaarverslag 2014.

Tot en met 30 juni 2014 was de Rijksdienst voor Kinderbijslag de openbare instelling van sociale zekerheid die het regime van de kinderbijslag voor de werknemers beheerde, een deel van de openbare sector en de gewaarborgde gezinsbijslag. Sinds 1 juli 2014, de dag waarop de Algemene Kinderbijslagwet (AKBW) is ingevoerd, is de RKW verandert naar FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag. FAMIFED heeft dezelfde bevoegdheden als de vroegere RKW maar nu voor alle gezinnen. FAMIFED beheert namelijk de dossiers van de werknemers (of gelijkgestelden), het geheel van de publieke sector (met uitzondering van de lokale en provinciale besturen), de dossiers van de zelfstandigen en de gewaarborgde gezinsbijslag. Dat alles maakt van FAMIFED het grootste kinderbijslagfonds in België. In 2014 is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de deelentiteiten en telt het betaalcircuit nog slechts 14 betaalactoren in plaats van 45.

In 2014 staat FAMIFED concreet voor:

  • het beheer van het betaalcircuit van de Belgische kinderbijslag aan 1,6 miljoen gezinnen en 2,7 miljoen kinderen, de totale uitgaven bedragen 5.467 miljard euro.
  • De betaling van kinderbijslag aan meer dan 315.000 gezinnen waarvan 98,52% hun kinderbijslag op de voorziene datum hebben ontvangen.
  • 58 miljoen elektronische gegevensstromen maken het mogelijk dat het recht op kinderbijslag automatisch wordt onderzocht zonder dat de gezinnen extra informatie moeten geven - 7.472 arme gezinnen hebben recht op gewaarborgde kinderbijslag
  • 1.011 medewerkers waarvan 532 dossierbeheerders staan dagelijks ten dienste van de gezinnen
  • 6 bevoegde ministers en een "interfederaal" Beheerscomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de deelentiteiten (voor dewelke FAMIFED werkt sinds 1 juli 2014) en de sociale partners. 

In 2014 heeft FAMIFED een grondige transformatie gekend maar toch blijft de focus liggen op de essentiële opdrachten met name de regularisering van het betaalcircuit en een correcte en punctuele betaling van kinderbijslag aan de gezinnen. Parallel aan dat dagelijks werk neemt FAMIFED op vraag van de deelentiteiten deel aan verschillende gesprekken en werkgroepen die zijn opgericht in het kader van de 6de Staatshervorming.

Enkele grote verwezenlijkingen van FAMIFED in 2014

  • Digitalisering In 2014 heeft FAMIFED alle actieve dossiers van zijn provinciaal bureau Antwerpen en Luik gedigitaliseerd. Voor het einde van 2017 zullen de dossiers van andere provinciale bureaus en betaaldiensten ook volledig gedigitaliseerd worden. Binnen een aantal weken kunnen de gezinnen hun dossier online raadplegen.
  • Nieuwe website Met het oog op modernisering heeft FAMIFED op 1 juli 2014 een nieuwe website gelanceerd: www.famifed.be. Dynamisch en intuïtief zijn sleutelwoorden. De website van FAMIFED wil toegankelijk zijn en aangepast aan de behoeftes van de gebruiker (gezinnen, professionelen,…). Het design is aangepast aan gebruik met de tablet of smartphone.
  • Telewerk en efficiënte werkmethodes In 2014 is telewerk goed ingeburgerd bij FAMIFED. Bijna 1 medewerker op 2 heeft die nieuwe werkvorm aangenomen die toelaat om een betere balans tussen werk en privé te vinden. Daarnaast vergemakkelijkt het het persoonlijk takenbeheer. Tegelijk zijn er werkinstrumenten en nieuwe communicatiekanalen ontwikkeld om de gezinnen beter van dienst te zijn.

Hieronder vindt u de video met het Jaarverslag 2014.

U kan het Jaarverslag 2014 raadplegen en downloaden op de website van FAMIFED.

Contactpersonen: Pascale Mégal (FR): 02/237 20 30 Joke Verbeek (NL): 02/237 25 42