24 okt 2016 17:01

Terugblik op een kleurrijk jaar: het Jaarverslag 2015 van FAMIFED is er

2015 was een jaar vol uitdagingen en verrassende wendingen voor FAMIFED, Federaal agentschap voor de kinderbijslag. Stap voor stap sleepten we uiteindelijk de titel Overheidsorganisatie van het  Jaar in de wacht. Bovendien is in 2015 myFAMIFED gelanceerd, de tool waarmee gezinnen online veilig toegang hebben tot hun kinderbijslagdossier en nuttige attesten kunnen downloaden. In het Jaarverslag 2015 blikken we terug op nog meer belangrijke momenten.

2015 was een nieuwe stap in de regionalisering van de kinderbijslag. Het jaar is gestart met de overdracht van het kinderbijslagbudget naar de federale entiteiten en de opstart van het Globaal beheer. Beide elementen zijn cruciale stappen in het proces waar de Gemeenschappen en Gewesten uiteindelijk het beheer van de kinderbijslag op zich zullen nemen. FAMIFED heeft steeds nauw samengewerkt met de deelentiteiten en met andere belangrijke actoren, betrokken bij de gesprekken over de uitwerking van de 6de Staatshervorming.

Parallel is er verder gewerkt aan de rationalisering van het betaalcircuit met de concretisering van akkoorden over de integratie van het kinderbijslagfonds DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) bij FAMIFED.

FAMIFED waakt over zijn kwalitatieve dienstverlening en wil het contact met de gezinnen blijven verbeteren. Met de lancering van myFAMIFED in juli 2015 zet FAMIFED sterk in op de ontwikkeling van moderne tools en de digitalisering van zijn diensten. Via myFAMIFED kunnen gezinnen online hun kinderbijslagdossier raadplegen en hebben ze  op een eenvoudige manier, veilig toegang tot hun persoonlijke gegevens.

In maart 2015 is FAMIFED uitgeroepen tot Overheidsorganisatie van het jaar met een speciale vermelding van de jury voor zijn engagement in de voorbereiding van de overdracht van de kinderbijslag naar de deelentiteiten. Die prijs was de kers op de taart en een beloning voor alle geleverde inspanningen. De erkenning was ook belangrijk voor het personeel dat ondanks de veranderende context iedere dag gemotiveerd blijft werken.
Ontdek de video en het Jaarverslag 2015. Een groeimeter is als symbool gebruikt voor het agentschap dat een jaar vulde met allerhande projecten en acties ten voordele van de gezinnen. Aandacht voor het welzijn van het gezin blijft ook in 2016 de rode draad.

 

Links:

- www.famifed.be
- Video Jaarverslag 2015
- FAMIFED Jaarverslag 2015
 

 

Contacten:

Pascale Megal (FR): 0474 85 32 92
Joke Verbeek (NL): 0471 09 80 94