27 mei 2024 09:05

Toekomstige mama's en hun baby’s beter beschermen tegen hormoonverstoorders

 De FOD Volksgezondheid lanceert in samenwerking met de gewesten en gemeenschappen een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders bij zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de toekomstige mama en de baby en wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en zelfs sommige kankers. Door het volgen van enkele eenvoudige richtlijnen door de moeder, co-ouder en andere gezinsleden, zoals nieuwe kleding steeds eerst wassen en eten in de microgolfoven niet in plastic opwarmen, kan de blootstelling verminderd worden en dalen ook de gezondheidsrisico’s. Met de hulp van tal van partners zullen deze boodschappen de komende maanden verspreid worden.

Wat zijn hormoonverstoorders?

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen of mengsels van chemische stoffen die niet door het menselijk lichaam geproduceerd worden en de hormoonhuishouding van ons lichaam verstoren. Wanneer deze stoffen in ons lichaam terechtkomen, kunnen ze schadelijke gevolgen hebben voor onze gezondheid en voor die van de volgende generatie(s).

Hormoonverstoorders zijn alomtegenwoordig in ons leefmilieu. Hoewel deze chemische stoffen steeds bekender worden bij het publiek, is de kennis over hoe we blootstelling eraan kunnen beperken, nog niet goed verspreid.

Zwangere vrouwen zijn in het bijzonder kwetsbaar

Zwangere vrouwen, net als jonge kinderen en adolescenten, zijn in het bijzonder gevoelig voor hormoonverstoorders. Hormoonverstoorders beïnvloeden de werking van de hormonen vooral negatief tijdens cruciale ontwikkelingsfasen. Blootstelling aan dergelijke stoffen tijdens de zwangerschap kan onomkeerbare gevolgen hebben voor de foetus.  Ze kunnen de risico’s op IQ-verlies, autisme, diabetes, obesitas, endometriose, bepaalde soorten kanker en andere aandoeningen gevoelig verhogen.

Belangrijkste tips om blootstelling aan hormoonverstoorders te beperken

  • Beperk gebruik van verzorgings- en schoonheidsproducten.  Kies voor producten die geen parfum, bewaarmiddel, kleurstoffen of essentiële oliën bevatten.
  • Verlucht de volledige woning twee keer per dag gedurende een kwartier
  • Verwarm voeding in een glazen kom in de microgolfoven. Vermijd het opwarmen van voeding in plastic.
  • Was nieuwe kledij (of lakens) steeds voor het eerste gebruik.
  • Voer zelf geen verf- en opknapwerken uit tijdens de zwangerschap. Werken in de babykamer gebeuren best zo vroeg mogelijk voor de geboorte zodat de kamer goed geventileerd kan worden.

 

De volledige lijst met aanbevelingen vind je terug op www.hormoonverstoorders.be

Andere maatregelen

Op Europees vlak worden tal van maatregelen genomen over de regulering van chemische stoffen om de aanwezigheid van hormoonverstoorders in onze omgeving te beperken, onder andere via de REACH en CLP verordeningen. Op Belgisch niveau wordt in het kader van het Nationaal Actieplan Hormoonverstoorders (NAPED) gewerkt aan preventiemaatregelen, waaronder deze en toekomstige campagnes, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het versterken van Europese en nationale wetgeving. Zo zijn hormoonverstoorders sinds 2023 opgenomen in de Belgische Codex over het welzijn op het werk, om werknemers beter te beschermen, in het bijzonder zwangere vrouwen.

Een gedragen campagne

Deze campagne kwam tot stand in samenwerking met talrijke partners (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Departement Zorg, AVIQ, Departement Leefmilieu, SPW Environnement, Leefmilieu Brussel, ONE, Agentschap Opgroeien, FOD Werkgelegenheid, Sciensano, mutualiteiten, ziekenhuizen...). De dienst ervaringsdeskundigen van de POD Maatschappelijke Integratie hielp bij het formuleren van de boodschappen om mensen in precaire situaties zo goed mogelijk te bereiken.

Alle partners zullen vanaf vandaag de boodschappen verspreiden via hun kanalen. De boodschappen worden eveneens verspreid via sociale media. Affiches en postkaarten met de belangrijkste boodschappen zullen ter beschikking zijn van dokterspraktijken, ziekenhuizen, consultatiebureaus en ziekenfondsen.