13 jun 2012 12:12

Twee tentoonstellingen deze herfst in het Jubelparkmuseum

Het Jubelparkmuseum in Brussel pakt deze herfst uit met twee heel verschillende tentoonstellingen. De eerste gaat over de elegante garde-robe van de Belgische prinses Marie-José, de tweede over het eiland Cyprus als kruispunt van oude culturen. Beide verdienen een plaats in uw agenda.

Prinses Marie-José, tussen België en Italië - Een koninklijke bruidsschat
03/10/12 – 03/03/13

Marie-José (1906-2001) was de dochter van koning Albert I en koningin Elisabeth van België. Onder invloed van haar moeder groeide deze prinses op in een kunstminnende en muzikale omgeving van hoog niveau. In 1930 trouwde zij met de Italiaanse kroonprins Umberto, waardoor zij zich moest aanpassen aan een luisterrijk maar star hof, bovendien in een fascistische omgeving ver verwijderd van de waarden van het Belgische hof. Tegelijk anachronistisch op het rituele vlak en in overeenstemming met de propagandistische ideeën uit de jaren 30, weerspiegelde haar prestigieuze garde-robe deze dualiteit. De kroonprins schonk zijn echtgenote avondjurken en hofmantels van ongekende luxe, met de hand geborduurd door Italiaanse haute-couturehuizen. De prinses kwam ook in het bezit van schitterende juwelen, erfstukken van verschillende Europese hoven. Met haar knappe uiterlijk en slanke silhouet werd zij een icoon van vrouwelijke elegantie in de jaren 30. De tentoonstelling wekt de glamourwereld van toen weer tot leven en plaatst die in een tijd waarin het optreden deel uitmaakte van de politieke strategie. Dankzij onuitgegeven foto’s en archiefdocumenten wordt uitgelegd hoe deze complexe periode in elkaar zat en hoe het turbulente leven van de prinses daarin verliep. Zij zou op veertigjarige leeftijd het land in ballingschap moeten verlaten. De tentoonstelling kan worden gerealiseerd dankzij de Stichting Umberto II en Marie-José van Savoie. Zij ontvangt het peterschap van de Nationale Stichting Prinses Marie-José en staat onder de hoge bescherming van koningin Paola.

Eeuwenoud Cyprus – Wisselwerking van culturen
30/10/12 – 17/02/13

Vanaf het tweede millennium vóór Chr. bevond het eiland Cyprus zich op een kruispunt van mediterrane culturen. Zijn geografische ligging tussen de Griekse wereld, het Nabije Oosten, Anatolië en Egypte, evenals zijn natuurlijke rijkdommen plaatsten het in het hart van de contacten in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het erts koper speelde daar een belangrijke rol in en gaf trouwens zijn naam aan het eiland. De Cypriotische cultuur en kunst werden gevoed door invloeden uit omliggende gebieden.

Op deze tentoonstelling worden het verleden van Cyprus en zijn specifieke kenmerken voorgesteld. Het geschiedkundige overzicht loopt van het neolithicum tot de Romeinse tijd. De verschillende vormen van contact en uitwisseling tussen Cyprus en de andere gebieden van de Middellandse Zee komen in het centrum van het onderzoek te staan. De uitdieping heeft ook betrekking op de wijze waarop die invloeden werden onthaald door de locale bevolkingsgroepen, vermengd werden met andere cultuurelementen en geassimileerd met de locale tradities.
De tentoonstelling bestaat uit 300 uitgelezen voorwerpen, waarvan het merendeel uit Cypriotische verzamelingen komt. Belangrijke aanvullingen zijn afkomstig uit Britse en Belgische verzamelingen. Spectaculaire stukken zullen worden tentoongesteld op een wijze die meteen de essentiële thema’s duidelijk maakt voor het goede begrip van de eigenheid van Cyprus: de band met de zee, de wereld van de overledenen, de sacrale wereld en zo meer.

Meer inlichtingen

Jubelparkmuseum
Jubelpark 10
B – 1000 Brussel
+32 (0)2 741 72 11 
info@kmkg.bewww.kmkg.be

Michel Draguet
directeur a.i. van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Marguerite Coppens
conservator van de verzamelingen Kant en Kostuums

Natacha Massar
conservator van de verzameling Griekenland

Karin Theunis
hoofd Tijdelijke Tentoonstellingen

Bart Suys
hoofd Communicatie
+32 (0)2 741 73 00 – b.suys@kmkg.be