04 apr 2017 14:51

Uitnodiging pers – 21 april: de federale Ombudsman stelt zijn jaarverslag voor

Catherine De Bruecker en Guido Herman stellen op vrijdag 21 april 2017 om 9u30 hun jaarverslag voor, in aanwezigheid van de voorzitter van de Kamer.

De federale ombudsmannen verduidelijken hoe vertrouwen de basis vormt voor een goede relatie tussen burger en overheid.

De overheid wordt met steeds grotere uitdagingen geconfronteerd. De burger zoekt niet per se te frauderen, nalatig te zijn of een procedure verkeerd te volgen. Het vertrouwen begint met naar elkaar te luisteren en te vertrekken zonder vooroordelen. Catherine De Bruecker en Guido Herman leggen uit hoe het vertrouwen de dialoog voortzet.

De voorstelling vindt plaats om 9u30 in de Erasmuszaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Ingang Forumgebouw II, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel. U kan uw aanwezigheid bevestigen tot 18 april aan pri@dekamer.be