14 apr 2022 14:10

Uitnodiging - Voorstelling van het Jaarverslag 2021 van de federale Ombudsman

De federale ombudsmannen, David Baele en Jérôme Aass, en de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Eliane Tillieux, nodigen u uit op de voorstelling van het 25ste jaarverslag van de federale Ombudsman die zal plaatsvinden op maandag 2 mei om 11 uur.

Belangrijkste vaststelling: de nood aan empathie, die in deze 25 jaar tot uiting is gekomen. De coronacrisis zette ook in 2021 de relaties tussen de burgers en de overheidsdiensten onder druk. Het aantal dossiers dat de federale Ombudsman behandelde, steeg met bijna 10% in vergelijking met 2020. De burgers verwachten vooral dat de overheidsdiensten rekening houden met hun situatie en dat zij zich in hun standpunt inleven. De crisis heeft bevestigd dat empathie de sleutel is tot een kwaliteitsvolle menselijke dienstverlening.

Sprekers :
Inleiding door Eliane Tillieux, Voorzitster van de Kamer
- Voorstelling door David Baele en Jérôme Aass, federale ombudsmannen, en hun team
- Conclusie door de commissie Verzoekschriften van de Kamer

Wanneer?
Maandag 2 mei om 11 uur

Tijdsduur?
45 min

Waar?
- Ter plaatse, in het Forum van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 48 te 1000 Brussel en
- Online via de internetsite van de Kamer

Verplichte inschrijving
Schrijf u in door een mail te sturen naar ombudsman@federaalombudsman.be ten laatste op  22 april. Dank om mede te delen of u ter plaatse zal deelnemen (het aantal plaatsen is beperkt) dan wel de voorstelling online zal volgen. Wij zullen u nadien de praktische details bezorgen.