29 sep 2016 17:05

Van 20 pagina’s papier naar 20 minuten aandacht: aanvragen voor persoon met een handicap voortaan eenvoudiger en digitaal

Sinds 1 juli hoeft wie zijn handicap wil laten erkennen, veel minder moeite te doen dankzij het nieuwe online portaal My Handicap. Met dat portaal hebben de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en staatssecretaris voor Personen met een beperking Elke Sleurs een eenvoudigere aanvraagprocedure ontwikkeld waarbij personen met een handicap ook veel beter worden bijgestaan. Intussen werd er al 30.200 keer een aanvraag ingediend via de nieuwe procedure.

Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Personen met een beperking: “Personen met een handicap zijn burgers die op een zo autonoom mogelijke wijze willen deelnemen aan de samenleving. My Handicap  geeft daaraan een concrete invulling. Even belangrijk is dat de persoon met een handicap die minder zelfredzaam is of gewoon graag hulp heeft bij het invullen van de vragenlijst, een beroep kan doen op lokale contactpunten. Vandaag zijn niet minder dan 4.850 personen beschikbaar bij gemeenteadministraties, bij OCMW’s of bij ziekenfondsen om te helpen bij de aanvraag. We zouden MyHandicap.be niet kunnen doen zonder hun hulp. Het is ook een voorbeeld van hoe men een administratief proces heeft omgebogen naar een sociaal proces.”

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “My Handicap betekent een serieuze vooruitgang voor personen met een handicap maar ook zeker voor de behandelende artsen, zoals huisartsen. Vanuit het elektronisch medisch dossier kunnen zij de relevante medische gegevens over een patiënt met een handicap eenvoudig, snel en op een beveiligde manier delen met de FOD Sociale Zekerheid. Het papierwerk dat vroeger gepaard ging met deze aanvraag, vervalt hierdoor.”

Zelf online aanvraag indienen

In 2015 behandelde de FOD Sociale Zekerheid 141.000 dossiers (nieuwe aanvragen en vragen om herzieningen) op initiatief van de persoon met een handicap. Hiervan werden er meer dan 19.000 afgewezen wegens ontbrekende info. Om een aanvraag in te dienen moest de burger naar het gemeentehuis om 20 pagina’s aan papieren formulieren op te halen. Een deel van de formulieren moest hij zelf invullen, voor een ander deel moest hij te rade gaan bij zijn arts.

Voortaan kunnen burgers met hun eID en hun pincode zelf hun handicap laten erkennen via de website www.myhandicap.belgium.be. Zo’n erkenning is belangrijk om in aanmerking te komen voor een hele reeks producten, zoals een tegemoetkoming of een parkeerkaart. De interactieve online vragenlijst op de website peilt afhankelijk van de gekozen producten naar de relevante informatie.

Van een administratief naar een sociaal proces

Bij het invullen van de vragenlijst kunnen burgers zich laten bijstaan door anderen. Zo kunnen familieleden of vrienden met de eID en pincode van de aanvrager het online formulier samen met hem of haar invullen. Daarnaast staan er ook meer dan 4.850 medewerkers van de gemeentes, de OCMW’s en de ziekenfondsen klaar om met hun eigen eID de aanvraag samen met de burger in te dienen, bovenop de sociaal assistenten van de FOD zelf. Al wat nodig is, is een gesprek van een 20-tal minuten. Weg met de papierwinkel, de toekomst is aan een onestopshop met vele open deuren.

Medische gegevens rechtstreeks van arts naar overheid

De FOD vraagt in het nieuwe online formulier minder aan de persoon met een handicap en gaat meer zelf op zoek naar informatie. Zo worden medische gegevens vanaf nu elektronisch uitgewisseld met de behandelende arts. Bij voorkeur gebruikt de arts hiervoor het elektronisch formulier van de FOD dat beschikbaar is in zijn softwarepakket. Met dit formulier kan hij rechtstreeks gegevens uit het Globaal Medisch Dossier versturen via het eHealth-platform. Er is ook een papieren back-upprocedure voorzien voor artsen die nog geen gebruikmaken van deze elektronische gegevensuitwisseling.

Ook andere gegevens die al beschikbaar zijn, vraagt de FOD elektronisch op bij de bron in plaats van bij de aanvrager. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gegevens over het inkomen bij de FOD Financiën.

Win-win-win voor burger, arts en overheid

De nieuwe aanvraagprocedure is een win-winsituatie voor alle partijen. Personen met een handicap hoeven niet langer zelf hun medische of andere administratieve informatie te verzamelen. Artsen winnen tijd nu ze met enkele klikken de informatie uit het Globaal Medisch Dossier kunnen toevoegen aan het formulier van de FOD. De lokale partners kunnen dankzij de interactieve vragenlijst gerichter in gesprek gaan met de persoon met een handicap. De nadruk ligt nu op sociale interactie in plaats van op het administratieve proces.

Ook voor de DG Personen met een handicap betekent deze nieuwe procedure een vooruitgang. Via de papieren procedure werd gemiddeld na 4 maanden beslist over een erkenning. Daarbij ging heel wat tijd verloren door de jacht op informatie die ontbrak in de aanvraag. Dankzij de nieuwe digitale procedure moet de afhandelingstermijn voor de FOD drastisch verlaagd kunnen worden, tot een doorlooptijd van plusminus 30 dagen.

Oplossing voor de mindere bereikbaarheid van het gratis nummer

De FOD wordt momenteel geconfronteerd met een slechtere bereikbaarheid van haar gratis nummer en wenst zich hiervoor dan ook te excuseren. In het belang van de personen met een handicap blijft de eerste prioriteit het afhandelen van aanvragen en beslissingen. Samen met staatssecretaris Elke Sleurs zocht de FOD naar oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren. Zo is er prioriteit gegeven aan de aanwerving van 10 nieuwe collega’s die de komende weken in dienst treden.

Personen met een handicap sneller, persoonlijker en eenvoudiger van dienst zijn: dat is het einddoel van My Handicap. De eerste resultaten van de nieuwe procedure worden begin volgend jaar verwacht.

Contact

Barbara de Clippel | woordvoerster FOD Sociale Zekerheid
+32 (0)473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @FODSZ

Jeroen Lemaitre | woordvoerder Staatssecretaris Elke Sleurs
+32 486 51 86 55 I jeroen.lemaitre@elkesleurs.fed.be I @ElkeSleurs

Els Cleemput | woordvoerster Minister Maggie De Block
+32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be  | @Maggie_DeBlock


Meer informatie:

U kan alle documenten rond de nieuwe aanvraagprocedure vinden in het persluik van onze website: http://socialsecurity.belgium.be/nl/pers