07 mrt 2022 09:13

Van der Straeten wil grote energiedoorbraak: ongeziene versnelling hernieuwbare energie en tegelijk factuur verlagen

Energieminister Van der Straeten pleit voor energiedoorbraak via een groot totaalakkoord van de federale regering. Zo’n akkoord moet drie pijlers omvatten: een derde steunpakket om de factuur onmiddellijk te verlichten, een stevige versnelling van de energietransitie, versterken van nucleaire veiligheid en de uiteindelijke kalender van de kernuitstap. De drie elementen zijn één en ondeelbaar, aldus Van der Straeten in een interview met De Standaard. Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet houdt een gelijkaardig pleidooi in Le Soir. 

  

“De wereld is veranderd. De belangrijkste conclusie kunnen we trouwens nu al trekken. We moeten onze energievoorziening opnieuw in eigen handen nemen door de doorbraak van hernieuwbare energie en isolatie van woningen fors te versnellen. Zo versterken we onze energieonafhankelijkheid en kunnen we mensen beter beschermen tegen de hoge prijzen. Het is net omdat we zo afhankelijk zijn van fossiele energie dat we zo veel moeten betalen. Onze economie en portemonnee wordt leeggezogen door afhankelijkheid van het buitenland. We moeten sneller vergroenen om energiefactuur structureel te verlagen.” 

  

Voor Vander Straeten is het essentieel dat de groene versnelling gepaard gaat met maatregelen die directe impact op de factuur. Minister Van der Straeten schuift daarom de BTW-verlaging van gas en elektriciteit naar 6% met accijnshervorming naar voor als onderdeel van een ambitieus derde steunpakket. “De prijzen zijn historisch hoog dus moet de federale regering een grotere inspanning leveren. Naast de BTW-verlaging is er nood aan het structureel maken van een uitgebreid sociaal tarief.”  

Van der Straeten herhaalt dat kernuitstap met open blik zal worden bekeken. Ze bereidt een grondig reassesment voor van Plan A, de volledige uitstap, en Plan B, de verlenging van de twee laatste kernreactoren. De impact van de oorlog in Oekraïne wordt daarin meegenomen. Plan A is technisch en juridisch klaar en uitvoerbaar, maar moet bijkomend geanalyseerd worden inzake energie-onafhankelijkheid.  

“De regering zal beslissen op basis van feiten. Plan A en B moeten op dezelfde manier beoordeeld worden. Dat zullen wij doen, zeker in de huidige context, maar dat verwachten we dus ook van anderen om dit zonder taboe te bekijken. Maar ik wil dus niet enkel een beslissing over die twee kerncentrales die 3% uitmaken van onze energie. Er is nood aan een grote energiedoorbraak voor 100% van onze energie.”