07 mei 2015 11:46

Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be

mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde  informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

mypension.be bestaat sinds 2010, maar enkel de gepensioneerde en  actieve werknemers en de gepensioneerde zelfstandigen konden er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op mypension.be:

 

- hun post elektronisch lezen. Daarvoor geven ze best zo snel mogelijk hun mailadres door via het portaal;
- hun pensioen aanvragen.


Nieuw is dat zelfstandigen, net als werknemers nu ook:

 

- de uitbetaalde pensioenbedragen kunnen raadplegen;
- hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) kunnen inkijken en eventuele onvolledigheden online kunnen signaleren.

 

Ambtenaren kunnen voorlopig enkel hun loopbaanoverzicht met prestaties van vóór 1 januari 2011 in PDF-formaat raadplegen.

 

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus:

 

"Dit is een echte vooruitgang voor de zelfstandigen die voortaan hun loopbaangegevens online kunnen raadplegen. Het systeem is snel, duidelijk en transparant voor de zelfstandigen. Dit is niet niks want in 2014 telden we in België voor het eerst meer dan 1 miljoen zelfstandigen  (1.005.167 tegen 875.694 in 1994). Het gaat hier dus om een eerste belangrijke etappe omdat vanaf 2016 iedereen direct zal kunnen nagaan op welk moment hij/zij met pensioen kan gaan. ”

 

Tegen 2017 is mypension.be hét online pensioenportaal

 

mypension.be is er niet alleen voor de gepensioneerden of diegenen die bijna op pensioen gaan, maar ook voor de actieve bevolking.
mypension.be zal de volgende jaren systematisch uitbreiden:

 

- Vanaf begin 2016 kunnen ook de ambtenaren hun pensioenloopbaan consulteren en kan elke burger (of hij nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige is) een raming maken van:
o de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel;
o de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een gemengde loopbaan heeft.

 

Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ zal ook vanaf begin 2016 beschikbaar zijn, maar de verzekeraars en pensioenfondsen krijgen tot september 2016 de tijd om de rekeninggegevens van de aangeslotenen mee te delen.


- Vanaf eind 2016 kan elke burger een raming maken van zijn pensioenbedrag.

 

- Eind 2017 tenslotte kan de burger het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen nagaan vooraleer de stap effectief te zetten.

 

Minister van Pensioenen Daniel Bacqualaine: 

 

“Ik ben verheugd met deze nieuwe stap om de burger een volledig en gebruiksvriendelijk overzicht te bieden van zowel zijn beroepsloopbaan als zijn pensioenrechten. Begin 2016 zal de burger op basis van zijn loopbaangegevens de vroegst mogelijke ingangsdatum van zijn pensioen kunnen berekenen. Voor eind 2017 zal hij ook online het bedrag van zijn pensioen kunnen berekenen en de impact van bepaalde loopbaankeuzes kunnen simuleren. Die informatie laat de burger toe om met kennis van zaken zijn loopbaan te plannen en zelf te beslissen wat het ideale ogenblik is om met pensioen te gaan.”

 

Synergieën tussen de federale pensioeninstellingen en Sigedis

 

mypension.be is een samenwerking tussen:
- de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)
- het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) 
- de PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector)
en
- Sigedis (de vzw Sociale Individuele gegevens – Données Individuelles Sociales).

 


Contactgegevens voor het grote publiek

 

Gratis nummer:  1765
Website:   www.mypension.be
Mail :   via het contactformulier op www.mypension.be

 

 

Contactgegevens voor de pers (niet publiceren a.u.b.)


Kabinet Bacquelaine (Minister van Pensioenen)

Koen Peumans
Woordvoerder
GSM: 0473 81 11 06
Mail: koen.peumans@bacquelaine.fed.be

 

Kabinet Borsus (Minister van Zelfstandigen)

Pauline Bievez
Woordvoerder
GSM: 0477 38 45 01
Mail: pauline.bievez@borsus.fgov.be

 

PDOS

Marleen Houtmeyers
Communicatiemedewerker PDOS
Tel: 02 558 63 61
Mail: marleen.houtmeyers@pdos.fgov.be

 

RSVZ

Lilianne Lemmens
Communicatiecoördinator RSVZ
GSM: 0471 10 37 50
Mail: Lilianne.Lemmens@rsvz-inasti.fgov.be

 

RVP

Vik Beullens
Woordvoerder RVP
GSM: 0478 90 51 13
Mail: vik.beullens@rvp.fgov.be

 

Sigedis

Steven Janssen
Directeur-generaal
Tel: 02 791 50 00
Mail: info@sigedis.fgov.be