27 sep 2007 14:01

Vereenvoudigde procedures voor kinderbijslag voor studenten

Jongeren die verder studeren kunnen tot hun 25ste recht hebben op kinderbijslag. Vanaf dit academiejaar is de procedure voor kinderbijslag vereenvoudigd voor studenten aan onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Voor studenten die zonder beurs verder studeren in een land buiten de EER of in een land waarmee België geen bilaterale overeenkomst heeft, wordt de administratieve procedure versoepeld vanaf 1 oktober 2007. Om de kinderbijslag te behouden, moesten gezinnen met studenten tot nu toe jaarlijks bij de aanvang van het nieuwe academiejaar een verklaring van de ouders en een attest van de onderwijsinstelling bezorgen aan het kinderbijslagfonds. Vanaf het academiejaar 2007-2008 is voor studenten aan onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap echter enkel nog de verklaring van de ouders vereist. De Vlaamse Gemeenschap levert de overige studiegegevens voortaan rechtstreeks aan de kinderbijslagfondsen via de Databank van het Tertiair Onderwijs (DTO). Voor bepaalde types onderwijs - zoals volwassenenonderwijs, avondonderwijs, privaat onderwijs, leercontracten en ondernemingsopleidingen - kan de Vlaamse Gemeenschap die gegevens nog niet elektronisch aanleveren en blijft een attest van de onderwijsinstelling wel nodig. De vereenvoudigde administratieve procedure geldt ook niet voor studenten aan de onderwijsinstellingen binnen de Franse of Duitstalige Gemeenschap. Ook voor studenten die zonder beurs verder studeren in een land buiten de EER (EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of in een land waarmee België geen bilaterale overeenkomst gesloten heeft, wordt de administratieve procedure versoepeld vanaf 1 oktober 2007. Zij moeten niet langer een afwijking vragen aan de minister van Sociale Zaken. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Jessie Vergauwen Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Dienst Bemiddeling Tel. 02-237 23 17 jessie.vergauwen@rkw-onafts.fgov.be