06 sep 2018 16:02

Vier onafhankelijke instellingen vragen evaluatie van uitwijzingsmaatregelen die kinderen niet opsluiten

Vier onafhankelijke instellingen, de federale Ombudsman, Myria, de kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant”, vragen samen een dringende en grondige evaluatie van de maatregelen om gezinnen met kinderen uit te wijzen zonder hen op te sluiten.  Zij doen dat naar aanleiding van hun bezoek aan de gezinsunits in het gesloten centrum 127bis.

In het kader van hun opdracht bezochten de federale Ombudsman, Myria, de Kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfants” vandaag de nieuwe gezinsunits in het gesloten centrum 127bis. Met dat bezoek wilden ze op het terrein vaststellen in welke omstandigheden kinderen worden opgesloten.

De federale regering stelt dat kinderen enkel worden opgesloten “als ultiem middel”, wanneer alle alternatieven, zoals coaching aan huis en in de open terugkeerwoningen, uitgeput zijn.

De federale Ombudsman en Myria vragen al jarenlang een grondige evaluatie

- van de uitwijzingsprocedures van gezinnen met kinderen vanuit de open terugkeerwoningen en

- van de maatregelen die de doeltreffendheid kunnen verhogen van de alternatieven voor opsluiting om de daadwerkelijke uitwijzing van gezinnen te garanderen.  

Tot nu toe kwamen er geen concrete antwoorden. Nochtans is een dergelijke evaluatie een voorwaarde om te kunnen oordelen of en waarom die voorgaande stappen al dan niet werken. Pas dan kan worden bepaald wat eventueel nodig is om ze wél te laten werken. De kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant” sluiten zich aan bij deze vraag.

De vier onafhankelijke instellingen herhalen: “Dat opsluiting schadelijk is voor kinderen, daarover is iedereen het eens. Een dergelijke maatregel gebruiken als “ultiem middel” zonder te waarborgen dat alle alternatieven efficiënt werden uitgeput, is niet te verantwoorden voor een rechtsstaat die zorg draagt voor kinderen. We vragen de regering om de stappen vóór opsluiting te evalueren en waar mogelijk extra in te zetten op de efficiëntie van uitwijzingsmaatregelen die gezinnen met kinderen uitwijzen níet opsluiten.”

 

Meer info: 

 

De federale Ombudsman

De federale Ombudsman is een onafhankelijke instelling die klachten van burgers over de federale overheidsdiensten behandelt. Hij lost individuele problemen op, doet onpartijdige onderzoeken en waakt over de rechten van burgers. Zijn aanbevelingen verbeteren het functioneren van administraties en de wet. De federale Ombudsman onderzoekt ook misbruik en onregelmatigheden bij federale overheidsdiensten en waakt over de integriteit van ambtenaren. Er zijn twee federale Ombudsmannen: Guido Herman en Catherine De Bruecker.

www.federaalombudsman.be

 

Myria

Myria analyseert migratie, verdedigt de rechten van vreemdelingen en bestrijdt mensenhandel en mensensmokkel. 

www.myria.be

 

Vlaams Kinderrechtencommissariaat

Elke dag krijgt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen, jongeren en

professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog

op de goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht

door het Vlaams Parlement.

www.kinderrechtencommissariaat.be

https://www.youtube.com/user/Kinderrechtencom

https://www.facebook.com/kinderrechtencommissariaat

@KRCommissaris

 

Délégué aux droits de l’enfant

Le Délégué général aux droits de l’enfant est l’institution qui protège les droits et intérêts des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles.

http://www.dgde.cfwb.be/