19 nov 2007 16:18

Voedselhulp voor Oost-Congo

De Minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, Sabine Laruelle, heeft beslist een voedselhulp toe te kennen ten bedrage van 600.000 euro aan drie provincies in Oost-DRC, te weten Zuid-Kivu, Noord-Kivu en Ituri.

De Minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, Sabine Laruelle, heeft beslist een voedselhulp toe te kennen ten bedrage van 600.000 euro aan drie provincies in Oost-DRC, te weten Zuid-Kivu, Noord-Kivu en Ituri.

Voedselhulp voor Oost-Congo Brussel, 19 november 2007 De Minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, Sabine Laruelle, heeft beslist een voedselhulp toe te kennen ten bedrage van 600.000 euro aan drie provincies in Oost-DRC, te weten Zuid-Kivu, Noord-Kivu en Ituri. Het doel ervan is te hulp te komen aan de inwoners van deze provincies,, bedreigd door voedselonzekerheid, ingevolge het toenemend geweld en de verplaatsingen van de bevolking. Het project, met een duur van twee jaar, zal worden uitgevoerd door de NGO Vredeseilanden, in samenwerking met lokale verenigingen en beoogt : - het leveren van zaaigoed, meststoffen en werktuigen; - het versterken van de plaatselijke maalcapaciteiten ; - het rehabiliteren van moerassen en het draineren van landbouwzones ; - de wegrehabilitatie van landbouwwegen. Contact pers : Erik Silance Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be