22 aug 2006 08:30

Voorlopige resultaten verkiezingen DR Congo

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt nota van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in de DRCongo zoals medegedeeld door de Onafhankelijke Kiescommissie (Commission électorale indépendante, C.E.I.) op 20 augustus 2006

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt nota van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in de DRCongo zoals medegedeeld door de Onafhankelijke Kiescommissie (Commission électorale indépendante, C.E.I.) op 20 augustus 2006

Brussel, 21/08/2006. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht neemt nota van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in de DRCongo zoals medegedeeld door de Onafhankelijke Kiescommissie (Commission électorale indépendante, C.E.I.) op 20 augustus 2006. "De hoge opkomst bij de presidents- en parlementsverkiezingen van 30 juli jongstleden getuigt van de politieke maturiteit van de Congolese bevolking. Door te gaan stemmen hebben de Congolese kiezers vrij en democratisch hun politieke keuze duidelijk gemaakt. Deze moet geëerbiedigd worden door iedereen," aldus Minister De Gucht. Minister De Gucht betreurt de incidenten die zondagavond te Kinshasa plaatsvonden. Minister De Gucht moedigt alle Congolezen aan loyaal en in een sereen klimaat het verkiezingsproces verder te zetten tot het einde. In het vooruitzicht van de volgende verkiezingen moet er een constructieve sfeer blijven heersen. Zowel de kandidaten als de voltallige politieke klasse moeten het streven naar vrede, stabiliteit, economisch en sociaal herstel dat bij de bevolking leeft, als een prioriteit beschouwen. De Minister looft het harde werk van de CEI en van alle mensen die zich tot op vandaag in het verkiezingsproces ingezet hebben. Hij bevestigt nogmaals de vastberadenheid en het engagement van België om, samen met de Congolese bevolking, de DRCongo verder te helpen op de weg van de democratie, wederopbouw en ontwikkeling.