16 apr 2013 11:59

Voorstelling jaarverslag 2012 van de federale Ombudsman

Op woensdag 24 april 2013 overhandigen de federale ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Schuermans, hun jaarverslag aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De overhandiging van het rapport en de presentatie aan de pers vinden plaats om 15u00, in de salons van de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers (toegankelijk met perskaart via Leuvenseweg 13, 1000 Brussel).