15 apr 2016 13:29

Waaraan besteden de gezinnen hun kinderbijslag?

We weten dat kinderen opvoeden veel geld kost en talrijke gezinnen het soms moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In die context heeft de kinderbijslag een belangrijk aandeel in het gezinsbudget. Maar hoe wordt dit geld concreet besteed, voor welke specifieke uitgaven? Zijn er grote verschillen tussen de gewesten? FAMIFED wilde er meer over weten en voerde een enquête uit bij de gezinnen van wie ze het dossier beheert.

Uit die enquête blijkt dat bijna één gezin op vier moeilijk rondkomt met het beschikbare inkomen. De helft van hen bevestigt dat ze niet in staat zijn om het hoofd te bieden aan een onverwachte uitgave van 900 EUR. Voor de kwetsbaarste gezinnen die de verhoogde kinderbijslag ontvangen, bedraagt dat aandeel 85%.

Drie gezinnen op vier besteden de kinderbijslag aan huishoudelijke kosten zoals huishuur, boodschappen of kleding. Andere uitgavenposten die vaak terugkomen zijn schoolkosten of medische kosten. Bepaalde gezinnen besteden het liever aan zakgeld voor de kinderen en slechts 8% van de gezinnen plaatsen soms het geld op een spaarrekening.

Deze enquête  bewijst het cruciale belang van de kinderbijslag voor het gezinsbudget.  Die kinderbijslag draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit, vooral bij de laagste inkomens waar de kinderbijslag bijna één vierde van het totale beschikbare inkomen vertegenwoordigt.

Dit thema van de socio-economische rol van de kinderbijslag is het voorwerp van een studievoormiddag op 26 mei 2016, in de gebouwen van FAMIFED. Op het programma staat een gedetailleerde presentatie van het uitgevoerde onderzoek van FAMIFED alsook een debat in aanwezigheid van een deskundigenpanel inzake armoedebestrijding. Via deze link vindt u meer info over de studie.

Geïnteresseerd in dit debat? Bevestig per e-mail aan comm@famifed.be.

 

Contactpersonen

Pascale Megal (FR) : 0475 85 32 92
Joke Verbeek (NL) : 0471 09 80 94