05 jul 2004 02:00

Werkbezoek Minister Michel aan Berlijn op 05.07.2004

Werkbezoek Minister Michel aan Berlijn op 05.07.2004

Werkbezoek Minister Michel aan Berlijn op 05.07.2004

Brussel, 5 juli 2004 Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft vandaag te Berlijn zijn Duitse collega Joschka Fisher ontmoet. Hun onderhoud had voornamelijk betrekking op Darfour, Afghanistan, Irak en de VN. Na hun gedachtenwisseling over Irak waren Michel en Fisher het erover eens dat de stabilisatie zo vlug mogelijk moet verwezenlijkt worden en dat dit -buiten Irak zelf- een probleem is dat niet enkel de Verenigde Staten aanbelangt, maar de gehele internationale gemeenschap. Ook voor Afghanistan waren de hoofden van de Belgische en de Duitse diplomatie het eens over het feit dat alles in het werk moet gesteld worden om te verzekeren dat de verkiezingen daar spoedig kunnen plaatsvinden. Inzake Afrika werd beaamd dat zowel België als Duitsland het belang van de transitie in Congo (DRC) zeer belangrijk vinden. Min. Michel heeft in dit opzicht zijn collega geïnformeerd over de vergadering van de ministers van buitenlandse zaken van de CEPGL (Communauté économique des Pays des Grands-lacs) op 11 juli te Brussel. Ook inzake het Midden-Oosten convergeerden de analyses van beide ministers. Voor Fischer en Michel mag de rol van het "Quartet" niet geminimaliseerd worden en moet hij centraal blijven. Overigens kan de Israelische terugtrekking uit Gaza een succes worden indien het globale kader van deze operatie het zogenaamde "stappenplan" blijft. Tenslotte hebben Michel en Fischer ook gepraat over de hervorming van de VN-Veiligheidsraad. Minister Michel heeft zich in dit verband -zonder de mogelijkheid voor een Europese zetel uit te sluiten- opnieuw uitgesproken ten voordele van het toekennen van een permanente zetel aan Duitsland. Hij onderstreepte daarbij dat "Duitsland onlangs in de Veiligheidsraad een actieve rol gespeeld heeft die vertrouwen inboezemde, waarvan ook de Europese Unie geprofiteerd heeft".