31 mrt 2016 12:52

Willy BORSUS : “Daling van de melk- en varkensvleesprijs sinds het Russische embargo”

Het Russische embargo heeft een aanzienlijke impact gehad op de evolutie van de prijzen en de export van melk, varkensvlees, peren en appelen. Dat werd aangetoond door een studie die werd gevraagd door Willy Borsus, minister van Landbouw, aan de FOD Economie om de gevolgen van de Russische boycot op de Belgische landbouw van nabij te volgen.

Op vraag van Willy Borsus, minister van Landbouw, heeft de FOD Economie een analyse uitgevoerd van de impact van het Russische embargo, die elk kwartaal wordt geactualiseerd. In deze studie heeft de FOD Economie de focus geplaatst op landbouwproducten waarvoor Rusland een belangrijke exportbestemming is (peren, appelen, tomaten, varkensvlees en zuivelproducten).

 

In het kader van deze analyse, hebben de prijzen en de exportgegevens van het vierde kwartaal 2015 het voorwerp uitgemaakt van een vergelijking met die van het vierde kwartaal 2014 en dezelfde periode voorafgaand aan de invoering van het embargo, namelijk het vierde kwartaal 2013.

Willy BORSUS stelt vast: “We wisten het al, maar nu hebben we nog maar eens het economische bewijs. Het Russische embargo heeft een rampzalige impact op de prijzen, vooral op de varkensvlees- (-23%) en de melkprijs (-32%). Maar het embargo is niet het enige verklarende element. We kunnen ongetwijfeld ook het einde van de quota vermelden en de situatie van vraag en aanbod op de wereldmarkt. Daarom moeten we handelen waar we dat kunnen. Wat mij betreft, heb ik het ketenoverleg ondersteund (sectoren melk en varkensvlees), heb ik aanzienlijke budgetten verkregen binnen het FAVV voor de ontwikkeling van de export, heb ik faciliteiten toegestaan voor de betaling van sociale bijdragen van de landbouwers en heb ik krachtdadig gepleit – en pleit ik nog steeds  – bij de Europese instanties voor het verkrijgen van extra steunmiddelen. Alles wat de landbouwers financiële ademruimte kan geven, is goed, maar de prioriteit moet uitgaan naar billijke en lonende prijzen voor het geleverde werk.”

 

Belangrijkste conclusies per product

 

Melk:
• Een melkboer ontving in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 11,5 % minder voor een liter melk dan in hetzelfde kwartaal 2014.
• Ten opzichte van het vierde kwartaal 2013, het laatste vierde kwartaal voor het embargo, kwam de prijs voor een liter melk 32,7 % lager uit.
• Er werd in het laatste kwartaal 2015 maar liefst 36,5 % minder melkpoeder uitgevoerd dan in deze periode in 2014. Ten opzichte van dezelfde periode voor het embargo voerde België 0,6 % minder melkpoeder uit in deze maanden van 2015.


Varkensvlees:

• In het vierde kwartaal 2015 lag de prijs voor een varkenskarkas gemiddeld 2,5 % lager dan in dezelfde periode 2014.
• Bij een vergelijking van de prijs in eenzelfde periode voor het embargo (= vierde kwartaal 2013) en het laatste kwartaal 2015, bracht een varkenskarkas in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 23 % minder op dan in het vierde kwartaal 2013.
• België voerde in het laatste kwartaal 2015 5,0 % meer uit dan in dezelfde periode 2014. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 kwam de uitvoer van varkensvlees 2,8 % hoger uit.


Tomaten:
• De prijs voor tomaten kwam in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 2,0 % hoger uit dan in hetzelfde kwartaal 2014.
• De prijs voor tomaten lag in vergelijking met het vierde kwartaal 2013 maar liefst 23,3 % hoger.
• De totale Belgische uitvoer van tomaten lag in het vierde kwartaal 2015 2,1 % lager dan in dezelfde periode van 2014. België voerde in deze periode 12,6 % minder tomaten uit in vergelijking met deze periode in 2013.


Appelen :
• Een appelboer kreeg in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 26 % meer voor zijn appelen dan in het vierde kwartaal 2014.
• Ten opzichte van het vierde kwartaal 2013 werd in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 22,2 % minder betaald voor appelen.
• In het laatste kwartaal 2015 heeft België 57,6 % meer appelen uitgevoerd dan in dezelfde periode een jaar voordien. De uitvoer van appelen kwam in vergelijking met het laatste kwartaal 2013 36,3 % hoger uit.


Peren :
• De prijs voor peren lag in het vierde kwartaal gemiddeld 37,8 % hoger dan in dezelfde periode van 2014.
• In vergelijking met de periode voor het embargo kwam de prijs voor peren in het vierde kwartaal 2015 gemiddeld 4,4 % hoger uit.
• De uitvoer van peren kwam in het laatste kwartaal 2015 8,3 % hoger uit dan in dezelfde maanden van 2014. In vergelijking met deze periode in 2013 werden er 0,5 % meer peren uitgevoerd.

 

Prijsevolutie (aan de producent) tussen vierde kwartaal 2014 en vierde kwartaal 2015

 

Varkensvlees -2,5 %

Melk -11,5 %

Tomaten +2,0 %

Appelen +26,0 %

Peren +37,8 %

• Bron: Vlaams gewest, BCZ, FOD Economie


Prijsevolutie (aan de producent) tussen vierde kwartaal 2013 en vierde kwartaal 2015 (voor het embargo)

 

Varkensvlees -23,0 %

Melk -32,7 %

Tomaten +23,3 %

Appelen -22,2 %

Peren +4,4 %

• Bron: Vlaams gewest, BCZ, FOD Economie


Exportevolutie in volume tussen vierde kwartaal 2014 en vierde kwartaal 2015

 

Varkensvlees  +5,0 %

Melkpoeder  -36,5 %

Tomaten  -2,1 %

Appelen  +57,6 %

Peren  +8,3 %

• Bron: COMEXT – Europese Commissie


Exportevolutie in volume tussen vierde kwartaal 2013 en vierde kwartaal 2015 (voor het embargo)


Varkensvlees  +2,8 %

Melkpoeder  -0,6 %

Tomaten  -12,6 %

Appelen  +36,3 %

Peren  +0,5 %

• Bron: COMEXT – Europese Commissie


Deze analyse van de FOD Economie wordt driemaandelijks geactualiseerd om het Belgische dossier te objectiveren in de demarches van de minister bij Europese instanties om een ondersteuning van de producenten te verantwoorden.

 

Meer informatie over de studie:

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/analyses_studies/impact_du_boycott_russe_sur_les_prix_et_les_exportations_de_certains_produits_agricoles_sep_2015.jsp