09 jun 2015 10:23

Willy Borsus ondertekent in China een memorandum om de export van Belgisch varkensvlees te ontwikkelen

Willy Borsus, minister van Landbouw, is vandaag dinsdag in China. Hij zit er de ondertekening voor van een memorandum om de export van varkensvlees te ontwikkelen, en dit in aanwezigheid van de Chinese minister van de AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China), de heer Zhi Shuping.  

In april 2009 hebben de Belgische en Chinese agentschappen voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV en AQSIQ) een protocol ondertekend voor de export van Belgisch varkensvlees naar China.
Na het inspectiebezoek gerealiseerd door China in het kader van dit protocol, kreeg echter slechts een beperkt aantal bedrijven de toelating om hun producten te exporteren.

 

Sindsdien was de bedoeling van de Belgische autoriteiten, het FAVV en de sector om een uitbreiding te verkrijgen van de lijst van bedrijven die mogen exporteren.

 

Dankzij een fundamenteel verschillende en meer moderne Belgische aanpak die werd voorgelegd aan de Chinese autoriteiten in januari, zal deze uitbreiding ervoor zorgen dat meer bedrijven zullen kunnen exporteren.

In dit voorstel wordt er bijzonder belang gehecht aan enerzijds het ter beschikking stellen door de sector, vertegenwoordigd door Febev (Federatie van het Belgisch Vlees), via een IT-applicatie, van de analyseresultaten van de bedrijven die exporteren en, anderzijds, aan het in acht nemen van de aanvullende garanties en van de eisen van de Chinese autoriteiten via audits uitgevoerd onder toezicht van het FAVV door onafhankelijke externe organen erkend door het FAVV.

 

Dit is uitgemond in de ondertekening vandaag in Peking van een “Memorandum of Understanding” tussen België en China, in het kader van de internationale conferentie van de CNCA (Certification and Accreditation Administration).

 

Dit memorandum zal meer bedrijven in staat stellen varkensvlees te exporteren naar China, wat een belangrijke stap is voor de Belgische sector.
Dit memorandum voorziet dat er in 2015 een nieuw inspectiebezoek georganiseerd zal worden om het Belgische systeem te evalueren en om de lijst van bedrijven en producten uit te breiden. Bovendien zullen de bedrijven die een door het FAVV goedgekeurd actieplan ingediend hebben na het initiële inspectiebezoek van de Chinese autoriteiten, na de ondertekening van het Memorandum kunnen exporteren.

 

De reis van de minister heeft een zeer positieve impact gehad, zowel op de ondertekening van het memorandum, als op het succes van het gevolg dat gegeven moet worden aan het dossier “varkensvlees”. Andere lopende dossiers werden ook aangesneden (met name rundsvlees, pluimveevlees, rundersperma…).

 

We kunnen dus zeggen dat deze ondertekening ons exportpotentieel van varkensvlees naar China aanzienlijk zal doen toenemen.

 

Willy Borsus verheugt zich over deze positieve evolutie voor onze producenten: “We hebben het gezien met het Russische embargo op een deel van onze landbouwproducten: export op wereldschaal is van cruciaal belang voor onze producenten. Aanwezig zijn op een markt zoals China is een echte stap voorwaarts. Meer Belgische bedrijven zullen voortaan hun varkensvlees naar China kunnen exporteren. Het Memorandum dat vandaag ondertekend werd, is een primordiale stap die, naar ik hoop, gevolgd zal worden door andere gelijkaardige initiatieven, met name voor rundvlees waarvoor er al stappen ondernomen werden.”

 

Tijdens deze reis naar China zal minister Borsus ook het woord nemen tijdens het evenement van de CNCA (Certification and Accreditation Administration) om er het Belgische systeem voor te stellen inzake autocontrole en certificatie, twee belangrijke elementen in de veiligheid van onze voedselketen.