28 feb 2022 18:25

Windenergie op zee verpulvert stroomrecord

Nooit eerder produceerden windmolens op zee meer elektriciteit dan in de maand februari van dit jaar, meldt Energieminister Van der Straeten. Met 1 miljoen MWh is het vorige maandrecord van oktober 2020 (877 000MWh) verpulverd. Alleen al wind op zee was gemiddeld goed voor 16% van de totale elektriciteitsproductie. Dat is elektriciteit voor meer dan 3,8 miljoen huishoudens en levert 700.000 ton CO2 besparing op. De minister van Energie wil ook dat de Europese Commissie de energieswitch naar 100% hernieuwbare energie versnelt.

Energieminister Van der Straeten: “Investeringen in wind en zon zijn het beste wapen tegen de stijgende prijzen en de enige manier om energieonafhankelijk te worden. 100% van het uranium, gas en petroleum in ons land wordt geïmporteerd. We moeten energie in eigen handen nemen. Alleen dankzij meer hernieuwbare energie worden België en Europa onafhankelijker. Wind en zon kunnen bovendien niet als wapen worden ingezet.”  

Het nieuwe record toont het gigantische potentieel aan. Tegen 2030 zal er dankzij de verdrievoudiging van wind op zee een totale productiecapaciteit zijn van 5,8 Gwh in de Belgische Noordzee. Windmolens op zee produceren dan op piekmomenten voldoende elektriciteit om bijvoorbeeld heel Vlaanderen van elektriciteit te voorzien.  

De afhankelijkheid en verslaving van petroleum, gas en uranium maakt Europa kwetsbaar en jaagt de bevolking op kosten. Als we energieonafhankelijk willen worden moeten we de energietransitie versnellen. Er is voldoende wind en zon in Europa om veel energieonafhankelijk te zijn dan vandaag. De investeringen in hernieuwbare energie en renovatie van woningen moeten dus in het licht van de Oekraïnecrisis worden versneld.  

De eerste zone werd gebouwd met stevige subsidies van de overheid. Sindsdien heeft de sector zich enorm ontwikkeld. De kennis is toegenomen, de windmolens werden almaar groter en efficiënter, de kosten daalden met 44% het voorbije decennium. Wind op zee is nu één van de goedkoopste energiebronnen.   

We zorgen dat de burgers daar nu ook de vruchten van kunnen plukken. Direct door mee te gaan investeren via burgerparticipatie en een rendement beter dan op een spaarboekje. En indirect doordat het ofwel zonder subsidies kan of dat grote winsten voortaan automatisch terugvloeien naar de overheid.  

Cijfers 

  • Februari 2022 is absolute recordhouder offshore windproductie.  De kortste maand van het jaar verpulverde het vorige record van oktober 2020. Onze windmolens op zee produceerden in totaal 995.095 MWh (28/02 - 12:00). Dat is 16 % van de totale elektriciteitsproductie. 
  • Niet alleen recordmaand, er wordt verwacht dat vandaag voor de eerste keer de kaap van 1 miljoen MWh wordt overschreden.  
  • Hoogste piek deze maand was op donderdag 17 februari om 02u. Dan bereikte de offshore wind de maximale capaciteit van 2,2 GW. Offshore produceerde die dag genoeg om 5.023.049 gezinnen te voorzien van stroom. 
  • Nieuw record in offshore betekent nieuw record in CO₂-besparing. De wind, die we niet moeten importeren en gratis waait, leverde recordopbrengsten CO2-besparing. In de maand februari 740 000 ton CO2, het dagrecord op 6 februari met 37.559 ton CO2.