15 jul 2022 18:34

Winterplan om energievoorziening te verzekeren

"Onze bevoorradingszekerheid komt niet in het gedrang, maar we staan klaar om solidair te zijn met andere Europese landen indien nodig. Daarom treffen we nu ook bijkomende voorbereidingen.”  Tinne Van der Straeten, minister van Energie 

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne doen zich in heel Europa gevoelen, met name op het gebied van energie en, als gevolg daarvan in de prijzen. De oorlog toont aan hoe kwetsbaar de Europese economie is door haar sterke afhankelijkheid van de invoer van Russische fossiele brandstoffen.  

De positie van België is sterk en uniek in Europa.   

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een risico op energietekort in Europa en in landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk zijn noodplannen afgekondigd. Ook in ons land maken een aantal bedrijven zich zorgen over de komende winter. "Ik begrijp de bezorgdheid van burgers en bedrijven. Komende winter wordt een moeilijk moment voor Europa. België heeft een unieke positie in Europa op het vlak van energie en beschikt over vele troeven die ons in staat stellen onze eigen bevoorradingszekerheid te verzekeren, ook in de winter. België heeft een aantal vele voordelen ten opzichte van haar buurlanden: wij zijn veel minder afhankelijk van Russisch gas dan Nederland en Duitsland, en onze elektriciteitsproductie kent de problemen die Frankrijk momenteel heeft niet. Bovendien zijn we ons sinds vorige winter aan het wapenen om de bevoorradingszekerheid te blijven garanderen", legt Van der Straeten uit.  

De troeven van België zijn een rechtstreekse gasbevoorrading uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, een LNG-terminal in Zeebrugge waarmee gas uit de hele wereld kan worden ingevoerd en een strategische gasreserve die op tijd voor de winter zal worden gevuld dankzij een versoepeling van de veiling voor de gasreserve in Loenhout.  

Dankzij deze unieke positie kan België vandaag gas exporteren naar Duitsland en elektriciteit naar Frankrijk.  

Om onze energievoorziening veilig te stellen en voorbereid te zijn op de ergste gebeurtenissen in België en Europa, heeft de minister van Energie haar winterplan aan de regering voorgelegd. Dit plan vormt een aanvulling op de maatregelen die de afgelopen jaren al zijn genomen en de afgelopen maanden zijn versterkt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.   

Een winterplan om onze positie veilig te stellen en onze buren te steunen   

 Het plan omvat maatregelen op korte termijn, enkele uitgelicht:   

  • Wat de gasvoorziening betreft, zal de dialoog met Noorwegen worden versterkt. Het noodplan aardgas kreeg een eerste update in maart en tegen september wordt die nog eens verfijnd.  

  • Wat de elektriciteitsvoorziening betreft, wordt met Frankrijk samengewerkt om de onzekerheid in verband met de Franse nucleair park te monitoren. De minister van Energie heeft alle elektriciteitsproducenten ook gevraagd het geplande winteronderhoud uit te stellen tot het voorjaar.  

  • Het plan omvat de samenwerking tussen de overheidsniveaus om huishoudens en bedrijven bewuster te maken van energiebesparing. In dit verband zal de federale regering het goede voorbeeld geven door energiebesparingen in federale gebouwen door te voeren.   

Maar ook maatregelen op lange termijn, zoals :   

  • België als Europese energiehub versterken door de capaciteit van de LNG-terminal in Zeebrugge en de doorvoercapaciteit naar Duitsland te vergroten;  

  • Om de elektriciteitsvoorziening in de komende winters te versterken;  

  • De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen door de energietransitie te versnellen;  

  • Hervorming van de Europese energiemarkt.   

Minister Van der Straeten: "De vraag voor deze winter is niet of we genoeg energie zullen hebben, de vraag is of we maximaal solidair kunnen zijn met onze buurlanden. Daarvoor nemen we nu bijkomende maatregelen. Wij zijn op alle scenario's voorbereid. “