26 apr 2016 12:01

Zelfstandigen die een eerste werknemer aanwerven: 16 % meer op 2 maanden

Het aantal nieuwe werkgevers (= zelfstandigen die hun eerste werknemer aanwerven) is in januari en februari 2016, in vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar, met 16 % toegenomen. Dit vertegenwoordigt 628 extra werkgevers in vergelijking met 2015. Dit blijkt immers uit de eerste cijfers van de Unie van Sociale Secretariaten.
“Nog een duidelijk signaal van relance voor de tewerkstelling dankzij de maatregelen van de regering”, aldus Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Een verhoging die natuurlijk kan worden toegeschreven aan de historische maatregel die werd besloten tijdens de taxshift van afgelopen november: geen voornaamste sociale werkgeversbijdragen meer op de eerste aanwerving. Sinds 1 januari 2016 en tot eind 2020 genieten alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven immers van een vrijstelling voor de voornaamste sociale werkgeversbijdragen voor het leven op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om een maximaal aantal zelfstandigen te helpen de “eerste stap” naar aanwerving te zetten.

 

Willy Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijk Integratie, is optimistisch: “Het signaal is zeer positief. Laten we niet vergeten dat sinds meerdere jaren het aantal nieuwe werkgevers jaar na jaar afnam. Hier daalt niet alleen het aantal niet meer, maar neemt het een serieuze sprong voorwaarts. Bovenop deze historische maatregel komen ook de verminderingen van bijdragen die betrekking hebben op de 2de tot de 6de aanwerving. Wij zijn op de goede weg naar de creatie van activiteit.”

 

De oude voordelen die betrekking hadden op de 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de aanwerving werden immers verschoven naar respectievelijk de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.

 

We moeten opmerken dat de ondernemingen die hun eerste werknemers in 2015 hebben aangeworven niet vergeten worden omdat alle aanwervingen van de 1ste tot de 5de werknemer sinds 1/1/2015, de nieuwe bedragen zullen genieten van de verminderingen van sociale bijdragen die van toepassing zijn vanaf 2016, maar voor het aantal kwartalen van verminderingen waarop zij nog recht hebben in het regime dat van toepassing is in 2015.