09 sep 2016 17:38

Zesde gezamenlijke Benelux-controle van het internationaal wegtransport

Grote controle van internationaal wegvervoer door Benelux-inspectiediensten.
57 vrachtwagens bussen werden gecontroleerd.

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op donderdag 8 september 2016, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd op vrachtwagens in België, Nederland en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles van het internationaal wegvervoer uitgevoerd in België (Tessenderlo/Aische-en-Refail), in Nederland (Venlo) en in het Groothertogdom Luxemburg (bij grensovergang Dudelange). Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden, op fraude met de tachograaf en op boorddocumenten. De inspecteurs controleerden 57 vrachtwagens (30 BE  + 12 NL  + 15 LU) . Er werden 12 (4 BE + 6 NL + 2 LU) overtredingen vastgesteld.

Benelux-samenwerking en veiligheid

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij een uitvoeringsafspraak waarin dit verdrag voorziet, kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de zesde keer sinds 2015 dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader. De inspecteurs hebben bij deze gelegenheid hun kennis over reglementeringen en controletechnieken met elkaar uitgewisseld.

Resultaten in België

De inspecteurs van de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben op twee locaties in België een wegvervoercontrole uitgevoerd. Bij de E313 snelweg in Tessenderlo voerden Nederlandstalige inspecteurs controles uit; de Franstalige inspecteurs hadden postgevat bij de snelweg E411 in Aische-en-Refail in de richting van Brussel.

- Totale aantal gecontroleerde voertuigen: 30 waarvan 1 autocar
 

- Totale aantal voertuigen in overtreding: 4 waarvan:

o   1 overtreding i.v.m. het niet-naleven van de rij- en rusttijden;

o    2 overtredingen voor tachograafmanipulatie;

o   1 overtreding i.v.m. het niet in het bezit zijn van bepaalde boorddocumenten.

Resultaten in Nederland

Bij drie van de twaalf gecontroleerde vrachtwagens op de A67 bij Venlo zijn zes overtredingen geconstateerd. Twee vrachtwagens mochten niet meer verder rijden. Een had een defecte rem en had ook de tachograafverzegeling digitaal verbroken. De ander transporteerde illegaal bier, had een valse vervoersvergunning en een vals kentekenbewijs. Deze vrachtwagen is beslag genomen door de douane. De derde vrachtwagen had ook een verbroken verzegeling van de tachograaf.  Dan is het mogelijk om tachograafgegevens te manipuleren zodat de inspectie geen overtreding meer kan zien. Deze vrachtwagen is niet aan de kant gezet, de verordening stelt dit binnen zeven dagen hersteld moet zijn. Alle twaalf gecontroleerde vrachtwagens waren van buitenlandse transportbedrijven.

 

Resultaten in Luxemburg

Er werden 15 vrachtwagens gecontroleerd; er werden 2 boetewaarschuwingen gegeven in verband met het niet-naleven van rij- en rusttijden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

 

België

Woordvoerder Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

De heer Sven Heyndrickx

Gsm : +32.(0)473.83.64.90

E-mail: pers@mobilit.fgov.be

Nederland

Woordvoerder Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Milieu

Mevrouw Lianne Sleutjes

Gsm : +31. 0646893397

E-mail: lianne.sleutjes@ilent.nl

Luxemburg

Verantwoordelijke Publieke Relaties, Administratie Douane en Accijnzen

De heer Nico Dusseldorf

Tel. +352.2818-2303 / gsm : +352. 621.196.683

E-mail: nico.dusseldorf@do.etat.lu

Benelux

Verantwoordelijke publieke relaties en communicatie,  Secretariaat-Generaal Benelux Unie

De heer Nick Van Haver

Tel. +32.02.519.38.30 / Gsm : +32.479.061.604

E-mail : n.vanhaver@benelux.int