22 jan 2013 17:04

Zesde staatshervorming: vergadering met de ministers-presidenten

De eerste minister en de vier ministers-presidenten hebben elkaar deze middag ontmoet, samen met de twee staatssecretarissen voor Staatshervorming. Ze hebben het gehad over de stand van de werkzaamheden betreffende de bevoegdheidsoverdrachten naar de gewesten en de gemeenschappen en de praktische gevolgen daarvan.

Ter herinnering, in het kader van de zesde staatshervorming worden voor ongeveer 17 miljard euro aan bevoegdheden overgedragen. Het gaat onder meer over de kinderbijslag, grote delen van het arbeidsmarktbeleid en aspecten verbonden aan de gezondheidszorg. De staatshervorming versterkt ook de fiscale autonomie van de gewesten.  

Het succes van deze zesde staatshervorming is dan ook cruciaal voor de burgers en de bedrijven, en voor de ontwikkeling van de gewesten en gemeenschappen. De bevoegdheidsoverdrachten moeten voorbereid en gecoördineerd worden om de continuïteit van de openbare dienstverlening aan de burgers en de bedrijven, net als de rechtszekerheid te garanderen.

De eerste minister, de ministers-presidenten en de staatssecretarissen hebben samen beslist om een interfederale "task force" op te richten, vertrekkende van de kanselarijen van de eerste minister en van de deelstaten. Deze "task force" zal de uitwisseling van nuttige informatie mogelijk maken. De "task force" zal op het juiste moment ook de modaliteiten organiseren voor het sturen van een voorhoede van federale ambtenaren om de hervorming te concretiseren.

Daarnaast zullen de experts van de 8 partijen die het institutioneel akkoord hebben gesloten de uitwerking van de juridische teksten voortzetten. Het uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen zal binnen enkele weken kennis nemen van de teksten over de bevoegdheidsoverdrachten en de nieuwe Bijzondere Financieringswet.

De beslissingen in het Uitvoeringscomité zullen toelaten om met precisie de praktische gevolgen van de hervorming te kennen in de verschillende betrokken bevoegdheidsdomeinen.