20 apr 2012 16:08

260 euro extra tijdens zwangerschapsverlof voor elke vrouwelijke zelfstandige

Op voorstel van federaal minister van o.a. Zelfstandigen, Sabine Laruelle, ziet elke vrouwelijke zelfstandige die na 1 juli 2012 op zwangerschapsverlof gaat haar vergoeding voor 8 weken stijgen met ongeveer 250 euro. Ook zelfstandigen die voor hun geadopteerd kind adoptieverlof nemen, zullen hetzelfde wekelijkse bedrag ontvangen. Dat heeft de ministerraad vandaag, vrijdag 20 april, goedgekeurd.

Minister Laruelle: “Al negen jaar is een betere sociale zekerheid voor zelfstandigen de rode draad in mijn beleid. Na meer tijd door langer moederschapsverlof en extra hulp via 105 dienstencheques geef ik de zelfstandige moeders nu ook meer financiële ademruimte. Deze maatregel geldt ook voor zelfstandigen die een kind adopteren.”

Momenteel ontvangt de vrouwelijke zelfstandige tijdens haar moederschapsverlof een wekelijkse uitkering van 398,71 euro. Vanaf 1 juli komt hier wekelijks een extra bedrag bij van 33,15 euro. Met een moederschapsverlof van maximaal 8 weken (9 weken in geval van meervoudige geboorte) ontvangt de zelfstandige moeder hierdoor 250 euro extra. Gemiddeld nemen vrouwelijke zelfstandigen zo’n 7,64 weken zwangerschapsverlof.

In het kader van het adoptieverlof van 4 tot 6 weken, afhankelijk van de leeftijd van het adopteerde kind, geniet de zelfstandige eveneens een wekelijkse uitkering van 398,71 euro. Vanaf 1 juli komt ook hier wekelijks 33,15 euro bij. Dit is goed voor 200 euro extra.

Jaarlijkse kostprijs van de maatregel raamt minister Laruelle op zo’n 1,39 miljoen euro. Laurette Onkelinx, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft haar handtekening ook onder de maatregel gezet.

Andere realisaties van de minister voor zelfstandige moeders zijn:

• Het optrekken van het moederschapsverlof van 6 naar 8 weken (9 in het geval van een meervoudige geboorte) in juli 2007
• Sinds 2008 kunnen zelfstandige moeders 105 dienstencheques gratis ter beschikking krijgen voor extra hulp na de bevalling
• Een versoepeling sinds 2009 van het moederschapsverlof met de mogelijkheid om naast 3 verplichte weken, 5 weken vrijblijvend op te nemen over een periode van 5 maanden