19 apr 2013 15:52

Aanpassing sociale uitkeringen 2013-2014 zelfstandigen aan de welvaart: Uitvoering unaniem akkoord van sociale partners

Op vraag van Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad van 19 april 2013 de aanpassing goedgekeurd van bepaalde sociale uitkeringen van zelfstandigen aan de welvaart voor 2013-2014. Deze koppeling aan de welvaart werd unaniem goedgekeurd door de sociale partners.

Minister Laruelle benadrukt ‘dat het om een unaniem akkoord gaat tussen de sociale partners’en wil tevens het belang onderstrepen van deze maatregelen ‘opdat de kloof tussen de minimumuitkeringen van zelfstandigen niet groter wordt tegenover die van werknemers’.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit voorziet in een verhoging met 1,25% van de bedragen van het minimumpensioen van de zelfstandigen op 1 september 2013.

Minimumpensioen na volledige loopbaan

Bedragen op 01/04/2013

  • Gezinspensioen :1.386,40 €
  • Pension voor alleenstaande:1.047,84 €

Bedragen op 01/09/2013 : (+1,25%)

  • Gezinspensioen :1.403,73 € (+ 17,33 €)
  • Pension voor alleenstaande: 1.060,94 € (+ 13,10 €)

De verhogingen van het minimumpensioen zijn, in gelijke mate, automatisch gekoppeld aan de verhogingen van zowel de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit als  de uitkeringen van de sociale faillissementsverzekering. Het geheel van deze prestaties zal dus stijgen met 1,25% op 1 september 2013.

Daarnaast realiseert het tweede ontwerp van koninklijk besluit een verhoging van bepaalde loonplafonds met 2% voor de berekening van het zelfstandigenpensioen. Dezelfde verhogingen zijn ook voorzien in het pensioenstelsel van de loontrekkenden. 

In 2013 en 2014 zal de herwaardering van de pensioenen van 5 jaar verder gezet worden. Pensioenen die van start gingen in 2008 en 2009 stijgen met 2% respectievelijk op 1 september 2013 en op 1 september 2014.