12 okt 2018 10:59

Agenda van de elektronische ministerraad van 12 oktober 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Ruimtevaartprogramma's: uitvoering van de vierde fase van het Centrum voor beeldverwerking
 • Wijziging van het algemeen reglement over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 • Rationalisering van de regels voor de levering van betaaldiensten via elektronische communicatienetwerken
 • Wijzigingen van de wetgeving over kansspelen - Tweede lezing
 • Verloven toegekend in het kader van het zorgkrediet binnen de Vlaamse overheid, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding
 • Wijziging van het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 18 oktober 2018
 • Belgische voorbereiding op de gevolgen van Brexit
 • Instemming met twee verdragen over de veiligheid op zee
 • Instemming met drie overeenkomsten over luchtvervoer tussen België en respectievelijk Brazilië, Kaapverdië en Qatar
 • Instemming met het amendement op een artikel van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof
 • Instemming met de overeenkomst voor de implementatie van maatregelen gerelateerd aan belastingverdragen
 • Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking
 • Instemming met de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie en hun Lidstaten, en Armenië
 • Varia