13 jun 2020 11:00

Agenda van de elektronische ministerraad van 13 juni 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze zaterdag.

 • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
 • Verlenging van de aanduiding van leden van het College van leidinggevenden van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de FOD Financiën
 • COVID-19: opheffing van bepaalde bijzondere maatregelen voor het personeel van de federale overheid
 • COVID-19: uitstel van de indiening van de bewijsstukken voor de toelage aan de representatieve vakorganisaties
 • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector: peterschap en bijkomend verlof
 • Financiering van de sociale akkoorden die betrekking hebben op de gezondheidssector: thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en Rode Kruis
 • Wijziging van koninklijke besluiten in het kader van een aantal besparingsmaatregelen in de farmaceutische sector
 • COVID-19: verlenging voor juli en augustus van de ouderschapsuitkering ten gunste van ouders die werken als zelfstandige
 • Sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Instemming met het protocol tussen de Benelux en Armenië ter uitvoering van de overeenkomst EU-Armenië over de overname van personen zonder verblijfsvergunning
 • Varia