COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

16 jan 2020 16:25

Agenda van de elektronische ministerraad van 17 januari 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad van deze vrijdag.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

  • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

  • Dematerialisatie van de relatie tussen de FOD Financiën en de belastingplichtigen

  • Bepalingen over de detachering van werknemers

  • Uitvoering van het centraal traceringsregister voor implanteerbare medische hulpmiddelen

  • Procedure voor de aanwijzing van een kandidaat-rechter bij het Internationaal Strafhof

  • Varia