18 okt 2018 17:51

Agenda van de elektronische ministerraad van 19 oktober 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Ontwerp van samenwerkingsakkoord over de coördinatie tussen het beleid over werk- en verblijfsvergunningen
 • Gecombineerde vergunning voor buitenlandse werknemers - Tweede lezing
 • Ontbinding van Famifed en overdracht van goederen aan de deelstaten
 • Samenwerkingsakkoord over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen
 • Hernieuwing van het mandaat van de administrateur-generaal van Famifed
 • Overheidsopdracht voor Defensie: leasing van commerciële voertuigen type utilitair
 • Professionele evaluatie van de militairen
 • Invoering van een indexeringsmechanisme in het kader van de mobiliteitsvergoeding
 • Wijzigingen omtrent autonome overheidsbedrijven
 • Berekening van de nettokosten van de universele dienstverplichtingen van de aanbieder van de universele postdienst
 • Beheerscontract goed tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst
 • Instelling van een centraal register voor transparantie over de aanbieders achter 070- en 090X-nummers
 • Regeling van de inschrijving van de verklaringen van anticipatieve inbreng in het centraal register van huwelijksovereenkomsten
 • Diverse bepalingen over landbouw en bepaalde begrotingsfondsen
 • Uitwisseling van expertise en de inzet van een ‘Very Shallow Water' team en een duikersteam in Algerije
 • Ontplooiing van een Belgische anti-terrorisme-expert binnen de Europese Delegatie in Jakarta
 • Varia