22 mrt 2019 10:59

Agenda van de elektronische ministerraad van 22 maart 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Uitzondering op de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen bij de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap
  • Informatiebeheer door de politiediensten - Tweede lezing
  • Toewijzing van gespecialiseerde onderzoeksopdrachten aan de Algemene Directie Gerechtelijke Politie
  • Wijzigingen in het kader van de afgifte van een Europese blauwe kaart voor hooggekwalificeerde werknemers
  • Medische expertise en terugbetaling van medische zorgen voor de slachtoffers van terroristische daden die niet in België verblijven
  • Volksgezondheid: voorwaarden voor het overmaken van noodzakelijke informatie voor gegevenskoppeling door de verzekeringsinstellingen
  • Financiering van het schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor 2018
  • Vastlegging van de vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2019
  • Varia