23 mrt 2018 09:59

Agenda van de elektronische ministerraad van 23 maart 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur
 • Coherentie in de aanduiding van leden van de dienst 'voorafgaande beslissingen in fiscale zaken' van de FOD Financiën
 • Vervanging van de voorzitter en een lid van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Wijziging van het premiesysteem voor beroepsbekwaamheden in de verpleegkundige sector
 • Aanpassing van het mechanisme van de strategische reserve op vlak van energie
 • Belgische deelname aan Historical Ordnance Disposal operatie ‘Benevolent Depolutting 2018’ in het Kanaal
 • Tijdelijke Belgische bijdrage aan de Europese trainingsopdracht van de Centraal-Afrikaanse strijdkrachten
 • Instemming met de overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking
 • Instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Barbados inzake de bescherming van investeringen
 • Instemming met het protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht
 • Varia