08 jun 2018 10:59

Agenda van de elektronische ministerraad van 8 juni 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in twee aanvragen voor exportkrediet
 • Tijdelijke huisvesting van de eerste inschrijving van de Dienst Vreemdelingenzaken en Dispatching Fedasil in het 'Klein Kasteeltje'
 • Benoeming van een lid van de Ombudsdienst voor telecommunicatie
 • Aanwijzing van een lid van de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met toezicht op het verzamelen van gegevens
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Wijziging van het Wetboek van economisch recht op vlak van de audiovisuele sector
 • Uitbreiding van de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen
 • Onderwerping van de vergoeding voor woon-werkverkeer aan sociale bijdragen bij combinatie met een mobiliteitsvergoeding
 • Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag over het eurovignet
 • Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen
 • Modernisering van de procedure voor de aanleg van de strategische reserve - Tweede lezing
 • Overheidsopdracht voor het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • Varia