10 sep 2015 18:29

Agenda van de ministerraad van 11 september 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Afsluiten van een overeenkomst van huuroverdracht voor het vredegerechtsgebouw in Arendonk
  • Correctie van de inplantingsplannen van vier gebouwen van de Staat die overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones
  • Beliris: heraanleg van de centrumlanen in Brussel - 2e luik
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Belgische deelname aan een opdracht voor het behoud van de kwalificaties in de capaciteit parachutist van de Beninse krijgsmacht
  • Deelname van Belgische specialisten aan een vormingsopdracht voor de vorming van raadgevers in het recht der gewapende conflicten
  • Deelname van een Belgische mijnenjager en Belgische militairen aan een ontmijningsoperatie in het Kanaal
  • Deelname van een Belgische piloot aan een drugsbestrijdingsoperatie in de Caraïben
  • Varia