12 nov 2015 17:59

Agenda van de ministerraad van 13 november 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Nationaal actieplan 2015-2019 tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld
 • Inschrijving punt op de agenda van het Overlegcomité over budget voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum
 • Vereenvoudiging van procedure voor loonoverdracht
 • Ondersteuning van Defensie aan Fedasil voor noodopvang vluchtelingen
 • Regie der Gebouwen: verkoop van een voormalige bunker aan het Institut Saint-Louis van Namen
 • Aanwijzing van commissarissen belast met de afbakening van de rijksgrens tussen België en Nederland in Visé
 • Vereenvoudiging van het administratief en geldelijk statuut van het rijkspersoneel
 • Werken op afstand binnen Defensie
 • Uitbating en onderhoud van technische installaties binnen diverse kwartieren van Defensie
 • Regeling eigendomsoverdacht van de Staat naar het Waals Gewest: twee terreinen op luchthaven Charleroi
 • Financiering Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 2015
 • Vrijstelling bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen voor zeesleepvaartsector en sector van de maritieme bagger verlengd
 • Integratie van de tak gezinsbijslag van DIBISS in FAMIFED
 • Regels voor het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen
 • Contractverlenging van Belgische Verbindingsofficier/Politiek Adviseur binnen de missie EULEX Kosovo in België
 • Varia