20 apr 2018 10:56

Agenda van de ministerraad van 20 april 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen voor exportkrediet
 • Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026
 • Nationaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015-2019: tussentijds rapport
 • Instituut voor de Nationale Rekeningen: vervanging van vier leden van de wetenschappelijke comités
 • Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit
 • Facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp
 • Invoering van de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming
 • Hernieuwing en aanwijzing van sommige leden van de federale politieraad
 • Regie der gebouwen: verhuur van de Ambiorixkazerne in Tongeren aan de lokale politiezone
 • Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap Paleis voor Congressen
 • Europees Hof voor de Rechten van de Mens: mededeling van zes verzoekschriften in kiesrechtzaken
 • Gunning van de overheidsopdracht voor de levering van telefoniediensten en videofonie in de penitentiaire inrichtingen
 • Lancering van vijf overheidsopdrachten voor Defensie
 • Aanduiding en uitoefening van mandaatfuncties binnen de federale overheid - Tweede lezing
 • Aanschaffing van een nieuw platform voor e-Procurement
 • Bepaling van de regels omtrent de taalrol van de leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie
 • Aanbieding van beleggingsinstrumenten en toelating tot de verhandeling ervan op een gereglementeerde markt
 • Wijzigingen met betrekking tot het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing
 • Verbetering van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten
 • Vastlegging vennootschapsbijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandigen voor 2018
 • Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B
 • Belgische deelname aan de operatie Open Spirit 2018 voor de Estse kust
 • Deelname van een detachement C130 aan de operatie Minusma in Mali
 • Varia