21 jun 2018 19:44

Agenda van de ministerraad van 22 juni 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Bestuurlijke handhaving van openbare overlast, openbare ordeverstoring en criminaliteit
 • Tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en de algemene inspectie
 • Lancering van een nieuwe concessie voor de uitreiking van de kentekenplaten
 • Rapportage-nota van het redesign-programma van de federale overheid
 • Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Hernieuwing van het mandaat van administrateur-generaal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
 • Zaakverdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Namen
 • Wijziging van reglementaire bepalingen in het kader van de hervorming van de gerechtelijke kantons
 • Wijziging van de FANC-wet (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle)
 • Verhoging van het globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018
 • Wijziging van de Spoorcodex
 • Wijziging van de gedragscode voor KMO's op vlak van kredietovereenkomsten
 • Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
 • Werking en beheer van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden - Tweede lezing
 • Varia