22 nov 2018 18:10

Agenda van de ministerraad van 23 november 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Overheidsopdracht voor bewaking op de site van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe
 • Facturering tussen hulpverleningszones: toevoeging van een tarief voor een commandowagen
 • Beliris: afsluiten van opdrachten in het kader van de uitbreiding van de metro naar het noorden van Brussel
 • Vervanging van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Diverse bepalingen op het vlak van economie en toezicht op de financiële diensten
 • Inschakeling van risicogroepen in sommige sectoren op het vlak van werk
 • Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding van bepaalde categorieën van vrijwilligers - Tweede lezing
 • Bedrag ten laste van het RIZIV voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg
 • Diverse bepalingen op het vlak van pensioenen: Fedasil en Vlaams-Brabant
 • Financiële hulp voor de begeleiding van gerechtelijke maatregelen
 • Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
 • Maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing - Tweede lezing
 • Aanpassing van retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen
 • Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing
 • Sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen
 • Bevoorradingszekerheid op het vlak van energie: capaciteitsvergoedingsmechanisme - Tweede lezing
 • Energie: hervorming van het systeem van degressiviteit van de offshoretoeslag
 • Invoegen van een energienorm in de elektriciteitswet
 • Beschermingsmaatregelen om de elektriciteitsbevoorrading te verzekeren
 • Belgisch ontwikkelingsbeleid - Tweede lezing
 • Varia