26 apr 2018 17:31

Agenda van de ministerraad van 27 april 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Elektronische facturatie bij overheidsopdrachten
 • Steun van Defensie aan de geïntegreerde politie voor bewakingsopdrachten
 • Oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme
 • Hernieuwing van de beveiligingsinfrastructuur in de productiesite en het back-upcentrum van het Rijksregister
 • Regie der Gebouwen: herhuisvesting van de douane van FOD Financiën in Gent
 • Wijziging van bepalingen van het Consulair Wetboek
 • Oprichting van het Brussels International Business Court - Tweede lezing
 • Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector
 • Financiering van preventieprojecten of projecten van academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek
 • Financiering van de evaluatie van aanvragen voor klinische proeven en protocolwijzigingen
 • Federale gezondheidssector: vaststelling en uitkering van de vergoeding voor de invoering van de functieclassificatie IF-IC
 • Vereenvoudiging van het Burgerlijk en het Gerechtelijk Wetboek op vlak van onbekwaamheid
 • Varia