29 okt 2015 19:30

Agenda van de ministerraad van 30 oktober 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Intrekking concessieaanvraag voor installatie van energieopslag in de Noordzee
 • Zesde staatshervorming: wijziging koninklijke besluiten inzake overdracht personeelsleden
 • Vaststelling territoriale afbakening van de hulpverleningszones - Tweede lezing
 • Benoeming leden Beheerscomité van de dienst Fonds voor de Medische Ongevallen
 • Modernisering van het prudentieel toezichtskader van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
 • Uitbreiding van de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen
 • Toekenning financiële hulp aan gemeenten en steden voor aanwerving van personeel voor de omkadering van gerechtelijke alternatieven
 • Voorwaarden voor financiële hulp voor organisaties bij aanwerving van personeel voor  begeleiding van gerechtelijke maatregelen
 • Wetswijziging teruggave onrechtmatig toegekende cultuurgoederen
 • Automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden - Tweede lezing
 • Aanpassingen maatregelen Tax Shelter
 • Verhoogde fiscale aftrek voor digitale investeringen KMO's
 • Aanpassing retributies en bijdragen Begrotingsfonds voor de Grondstoffen en de producten
 • Voorstel voor een Belgische rechter bij het Gerecht van de Europese Unie
 • Toetreding van België tot een Trust Fund van de EU voor de strijd tegen de oorzaken van irreguliere migratie in Afrika
 • varia