04 apr 2014 10:55

Agenda van de ministerraad van 4 april 2014

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Organisatie van de nationale herdenkingsplechtigheden van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in België
 • Kandidatuur van de stad Brussel als gaststad van de Euro 2020
 • Protocollen voor de regeling van de overgangsperiode van de staatshervorming
 • Modaliteiten van de overdracht naar de Gemeenschappen van het personeel van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten van de RKW
 • Financiering van gemeenschappen en gewesten
 • Overdracht van de personeelsleden van het Participatiefonds
 • Overdracht van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
 • Koning bevoegd voor delegatie in het kader van de wet over het statuut van de militairen - tweede lezing
 • Statuut van de burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht
 • Buitenlandse carrière en consulaire carrière bij Buitenlandse Zaken
 • Derde beheerscontract van Belgocontrol
 • Boekhouding van de hulpverleningszones - tweede lezing
 • Gemeenschappelijke aankopen van de geïntegreerde politie uit het verkeersveiligheidsfonds
 • Toezicht op kansspelen en lijst online kansspelen
 • Aanwerving van gerechtelijke stagiairs in 2015
 • Werkingsmodaliteiten van het Zilverfonds
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Integriteitsbewaking bij de federale overheden
 • Verspreiding van waarschuwingsboodchappen van de overheid via BE-ALERT
 • Hervorming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Dossier verwerking radioactief afval van ECN
 • Uitvoering van optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten
 • Opname van het SOMA in het Rijksarchief
 • Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
 • Financiering van het sociaal akkoord: peterschap en bijkomend verlof voor +vijftigjarigen
 • Afschaffing van de papieren maaltijdcheques
 • Gelegenheidsarbeid in de horeca-sector
 • Digitale informatieverstrekking van sociaal verzekerden aan de RVA
 • Tewerkstellingsprojecten voor jongeren in de non-profitsector
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering
 • Register voor werktijdregeling in de hotelsector
 • Levensmiddelenhygiëne
 • Strijd tegen boviene virale diarree
 • Forensissch psychiatrisch centrum Gent
 • Aanpassing van het sociaal strafrechtboek
 • Lijst van veilige landen in het kader van de vreemdelingenwet
 • Samenwerkingsakkoord Dakloosheid
 • Opvolging van het Federaal Plan Armoedebestrijding 2012
 • Contracten duurzame stad 2014
 • Erkenning van wetenschappelijke onderzoeksinstellingen voor vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
 • Akkoord tussen de lidstaten van de EU over vorderingen bij crisisbeheersingsoperaties
 • Eerste deel van het programma 2014 van de leningen van Staat tot Staat
 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Bijstandsopdracht ten voordele van Benin in het kader van het behoud van de kwalificaties van hun parachutistencapaciteit
 • Vormingsopdracht van Landsverdediging ten voordele van de commandoinstructeurs van het Burundese leger
 • Oceanografisch onderzoekschip Belgica
 • Poolbasis Prinses Elisabeth: financiering van de Belare-campagne