07 dec 2018 09:13

Agenda van de ministerraad van 7 december 2018

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 - Tweede lezing

 • Digitalisering van het wetenschappelijk en cultureel patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief

 • Toevoeging van een lid aan de lijst van niet-permanente leden van het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid

 • Veiligheidsbelangen bij overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Toekenning van de federale dotaties 2018 voor de lokale politie

 • Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

 • Raamovereenkomst voor de huur van berlines en SUV voor de federale politie

 • Financieel protocol voor de FOCUS-toepassing in het kader van I-Police

 • Onderhoud van de veiligheidssystemen van de Koninklijke Domeinen

 • Wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt op het niveau van de hoven en rechtbanken

 • Terminologische wijzigingen als gevolg van de hervorming van de gerechtelijke kantons

 • Overstap van Persopoint naar de loonmotor van de RSZ bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding

 • Overheidsopdrachten voor Defensie

 • Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

 • Cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit

 • Heropname van de landingsbaan met recht op uitkeringen na een thematisch verlof in het kader van het opgeheven stelsel

 • Opschorting van de bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de diamantnijverheid 2019-2021

 • Afschaffing van de verplichte publicatie van de algemene voorwaarden van de financiële postdiensten

 • Fiscale, fraudebestrijdende, financiële en diverse bepalingen - Tweede lezing

 • Harmonisering van de regelgeving omtrent het beheer van de alimentatievorderingen

 • Bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden - Tweede lezing

 • Bevriezing van het Kyotofonds en de elektriciteits- en gasfondsen en financiering van de nucleair passiva BP1 en BP2 Mol-Dessel

 • Modernisering van het Verkeersreglement

 • Financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019

 • Wijzigingen aan de wet tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert

 • Deelname van Defensie aan een aantal NAVO-operaties in 2019

 • Varia